Кримінальне право України (Загальна частина)
Жаровська Г.П, Ющик О.І.

Кримінальне право України (Загальна частина)

Навчальний посібник. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. - 304 c.
У виданні на підставі Кримінального кодексу України 2001 року, досягнень науки кримінального права, судової практики висвітлено основні питання Загальної частини кримінального права України, розкриваються поняття, значення і система кримінального права, наукові основи інститутів Загальної частини кримінального права України. Посібник написаний з урахуванням останніх змін кримінального законодавства. Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, наукових і практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального права.
Передмова
Розділ 1. Поняття, система та завдання кримінального права України. Наука кримінального права11 
§ 1. Поняття, предмет і система кримінального права України11 
§ 2. Завдання та принципи кримінального права України14 
§ 3. Зв’язок кримінального права з іншими галузями права16 
§ 4. Наука кримінального права18 
Розділ 2. Закон про кримінальну відповідальність21 
§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність та його значення у правовій системі держави21 
§ 2. Структура Кримінального кодексу України23 
§ 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність26 
Розділ 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі та часі30 
§1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі30 
§2. Чинність кримінального закону у просторі32 
Розділ 4. Кримінальна відповідальність та її підстави35 
§ 1. Поняття та види кримінальної відповідальності35 
§2. Форми реалізації кримінальної відповідальності41 
§ 3. Обґрунтування та підстави кримінальної відповідальності42 
Розділ 5. Поняття злочину47 
§1. Формування та розвиток поняття злочину в кримінальному праві47 
§ 2.Поняття й ознаки злочину48 
§ 3. Поняття й ознаки малозначного діяння, яке формально містить ознаки злочину51 
§ 4. Класифікація злочинів52 
§ 5. Відмінність злочинів від інших правопорушень53 
Розділ 6. Склад злочину57 
§1. Поняття і значення складу злочину57 
§2. Конструкція складу злочину59 
§ 3. Злочин і склад злочину: співвідношення понять61 
§4. Види складів злочину63 
§ 5. Кваліфікація злочину65 
Розділ 7. Об’єкт злочину69 
§ 1. Поняття об’єкта злочину69 
§ 2. Види об’єктів злочинів71 
§ 3. Безпосередній об’єкт злочину та його види72 
§ 4. Предмет злочину73 
Розділ 8. Об’єктивна сторона злочину77 
§1. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу злочину77 
§2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)78 
§ 3. Суспільно небезпечні наслідки, їх поняття та види80 
§ 4. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками81 
§ 5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину82 
Розділ 9. Суб’єкт злочину85 
§ 1. Поняття суб’єкта злочину та його ознаки85 
§ 2. Спеціальний суб’єкт злочину та його види87 
§ 3. Поняття неосудності та її критерії88 
§ 4. Обмежена осудність91 
§ 5. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння82 
Розділ 10. Суб’єктивна сторона злочину95 
§ 1. Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони складу злочину95 
§ 2. Поняття, зміст і значення вини96 
§ 3. Форми та види вини98 
§ 4. Поняття і види умислу99 
§ 5. Теоретична класифікація видів умислу101 
§ 6. Необережність та її види102 
§ 7. Змішана (подвійна) форма вини105 
§ 8. Мотив і мета злочину106 
§ 9. Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність108 
§ 10. Випадок (казус)109 
Розділ 11. Стадії вчинення злочину112 
§ 1. Поняття та види стадій вчинення злочину112 
§ 2. Закінчений злочин113 
§ 3. Незакінчений злочин і його види113 
§ 4. Готування до злочину114 
§ 5. Замах на злочин та його види116 
§ 6. Добровільна відмова від вчинення злочину та її відмінність від дійового каяття117 
Розділ 12. Співучасть у злочині121 
§ 1. Поняття й ознаки співучасті у злочині121 
§2. Види співучасників122 
§3. Форми співучасті126 
§ 4. Підстави та межі відповідальності співучасників128 
§ 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть129 
§ 6. Причетність до злочину131 
Розділ 13. Повторність, сукупність і рецидив злочинів135 
§ 1. Поняття множинності злочинів135 
§ 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів136 
§ 3. Повторність злочинів138 
§ 4. Сукупність злочинів139 
§ 5. Рецидив злочинів140 
§ 6. Правові наслідки множинності злочинів142 
Розділ 14. Обставини, що виключають злочинність діяння145 
§ 1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння145 
§ 2. Поняття необхідної оборони та умови її правомірності147 
§3. Уявна оборона149 
§4. Затримання особи, яка вчинила злочин150 
§5. Крайня необхідність152 
§6. Фізичний та психічний примус155 
§7. Виконання наказу або розпорядження156 
§8. Діяння, пов’язане з ризиком157 
§9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації158 
Розділ 15. Звільнення від кримінальної відповідальності163 
§ 1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності163 
§2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям165 
§3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим166 
§4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки167 
§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки168 
§ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності169 
Розділ 16. Поняття і мета покарання173 
§ 1. Поняття й ознаки покарання за кримінальним правом України173 
§2. Мета покарання174 
Розділ 17. Система та види покарань178 
§ 1. Система покарань178 
§ 2. Основні покарання179 
§ 3. Додаткові покарання183 
§ 4. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові184 
Розділ 18. Призначення покарання189 
§ 1. Загальні засади призначення покарання189 
§ 2. Обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання 191 
§ 3. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті193 
§ 4. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом193 
§ 5. Призначення покарання за сукупністю злочинів195 
§ 6. Призначення покарання за сукупністю вироків198 
§ 7. Правила складання покарань і зарахування строку попереднього ув’язнення200 
Розділ 19. Звільнення від покарання та його відбування204 
§ 1. Поняття звільнення від покарання та його види204 
§2. Звільнення від покарання у зв’язку з втратою особою суспільної небезпечності205 
§ 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 206 
§ 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років207 
§ 5. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку208 
§ 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання210 
§ 7. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким211 
§ 8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років212 
§ 9. Звільнення від покарання за хворобою213 
§ 10. Амністія та помилування214 
Розділ 20. Судимість217 
§ 1. Поняття судимості217 
§ 2. Погашення судимості219 
§ 3. Зняття судимості220 
Розділ 21. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 223 
§ 1. Примусові заходи медичного характеру223 
§ 2. Примусове лікування225 
Розділ 22. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх229 
§ 1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності229 
§ 2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, і особливості їх призначення230 
§ 3. Підстави та порядок звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування231 
§ 4. Погашення і зняття судимості234