Кримінальне право України (Загальна частина)

§1. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу злочину

Об’єктивна сторона складу злочину - це такий його елемент, ознаки якого характеризують зовнішній процес злочинного посягання. Це елемент складу злочину, який містить найбільше інформації, необхідної для кваліфікації злочину.

У диспозиціях статей, в основному, міститься опис саме об’єктивної сторони злочину. Об’єктивні ознаки, що притаманні всім складам злочинів, вивчаються у Загальній частині кримінального права, а індивідуальні - конкретних злочинів у Особливій частині кримінального права.

Об’єктивну сторону складу злочину характеризують такі ознаки: 1) злочинне діяння (дія чи бездіяльність); 2) суспільно небезпечні наслідки цього діяння; 3) причинний зв’язок між вчиненим діянням і його суспільно небезпечними наслідками; 4) час; 5) місце; 6) спосіб; 7) знаряддя; 8) засоби; 9) обстановка вчинення злочину.

Усі ознаки об´єктивної сторони складу злочину у науці кримінального права прийнято поділяти на дві групи ознак: обов’язкові та факультативні (додаткові). Обов’язкові ознаки властиві будь-якому складу злочину. Але залежно від поділу складів злочину на матеріальні та формальні кількість обов’язкових ознак може бути різною.

До обов´язкових ознак об’єктивної сторони складу злочину належить діяння (у формі дії чи бездіяльності). Без конкретного акту суспільно небезпечної поведінки людини не може бути вчинений жоден злочин. Діяння або безпосередньо вказується в диспозиції статті Особливої частини КК України, або однозначно випливає з її змісту, внаслідок чого завжди виступає обов´язковою ознакою об’єктивної сторони складу будь-якого злочину. Встановлення наявності чи відсутності діяння обов´язков у кожній кримінальній справі для визначення чи дане діяння злочинне чи ні.

Факультативні - це такі ознаки, які необхідні лише для окремих конкретних складів злочину. До них відносяться: суспільно небезпечні наслідки; причинний зв’язок між вчиненим діянням і його суспільно небезпечними наслідками; час; місце; спосіб; знаряддя; засоби; обстановка вчинення злочину. В одних випадках ці ознаки знаходяться за межами складу злочину, в інших - на них законодавець робить пряму вказівку в диспозиції статті. Якщо будь-яка факультативна ознака вказана законодавцем у статті або однозначно випливає з її змісту, то вони набувають значення обов´язкових ознак об´єктивної сторони складу злочину і їх встановлення є в цьому випадку обов´язкове.

Виходячи з поділу складів злочину на матеріальні і формальні, обов´язковими ознаками об´єктивної сторони матеріальних складів злочину є: суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність); суспільно небезпечні наслідки; причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками. До обов´язкових ознак об´єктивної сторони формального складу злочину відноситься тільки суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність).

Значення об’єктивної сторони злочину: об’єктивна сторона - є елементом складу злочину і є підставою для кримінальної відповідальності; ознаки об´єктивної сторони визначають ступінь суспільної небезпечності злочину; об’єктивна сторона має важливе значення для розмежування злочинів між собою, а отже, і для кваліфікації злочинів; розмежування злочинів і правомірних діянь.