Нові книги

Проблеми теорії трудового права
Пилипенко П.Д.
Кібербезпека банківських та комерційних структур
Ахрамович В.М.
Державне право зарубіжних держав
Панкевич О. З.
Історія і культура України
В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик
Кримінальне право України (Загальна частина)
Жаровська Г.П, Ющик О.І.
Методика та організація наукових досліджень
Важинський С.Е., Щербак Т.І.
Інтелектуальна власність
Каплун І.В.
Інтелектуальна власність
Фесенко М.С.
Кримінальне право України. Загальна частина
Бабенко А.М., Вапсва Ю.А., Грищук В.К. та ін.; за заг. ред. О.М. Бандурки
Історія України: від найдавніших часів до сьогодення
Калініченко В.В., Воронянський О. В., Калініченко В.В.
Адміністративно-правове регулювання протидії насильству в сім’ї
Горбова Г.
Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства
М.Ф. Савюк, В.В. Галунько, Ю.О. Фрицький
Ораторське мистецтво
Плотницька І.М., І. М. Левченко І.М.
Ораторське мистецтво правників
Медвідь А.М., Медвідь Ф.М.
Адміністративне право України. Повний курс
Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О.
Міжнародні відносини
Мартиненко А.
Прокурорский надзор
Алексеев С.Л., Вотчель Н.Р.
Глобальна економіка
С. О. Радзієвська
Кримінологія: Загальна та Особлива частини
Голіна В.В., Головкін Б.М.
Управління персоналом
Никифоренко В.Г.