Ораторське мистецтво правників
Медвідь А.М., Медвідь Ф.М.

Ораторське мистецтво правників

Навчальний посібник. - Київ: Міленіум, 2005. - 336 c.

Навчальний посібник підготовлений за умов трансформації української освіти в систему Болонського процесу.
Подано філософсько-правову спадщину світового і вітчизняного ораторського мистецтва. Практична частина містить аналіз судового мовлення (судові промови, дебати) та розкриває механізми формування ораторської майстерності.
Розрахований на викладачів і студентів вузів, юристів-практиків, тих, хто прагне досягти високої культури спілкування на професійному рівні.

Передмова 
Розділ 1. Предмет і завдання курсу ораторське мистецтво. Методологічні підходи і принципи вивчення ораторського мистецтва 
Тема 1.1. Питання формування мовної особистості в Україні 
Слово як символ 
Державний статус української мови: політико-правові підстави 
Мислителі давнього і сучасного світу про ораторське мистецтво 
Основні жанри (роди й види) ораторського мистецтва 
Розділ 2. Із історії ораторського мистецтва 
Тема 2.1. Ораторське мистецтво на різних етапах розвитку цивілізації 
Античне мистецтво риторики 
Риторика Аристотеля 
Риторика еллінської Греції 
Риторика Цицерона 
Оратор Гай Юлій Цезар 
Риторика в Римській імперії 
Марк Тулліії Цицерон Три трактати про ораторське мистецтво (фрагменти) 
Плутарх. Про Демосфена і Цицерона 
Тема 2.2. Вітчизняне ораторське мистецтво 
«Велесова книга» - культова пам’ятка української етнічної релігії 
«Устав» князя Володимира 
«Золоте слово Святослава» - перлина ораторського мистецтва Київської Русі 
«Слово про «Закон і Благодать» Іларіона 
Кирило Туровський «Слово в неділю по Великодні» 
Повчання Володимира Мономаха (за Лаврентіївським списком) 
Тема 2.3. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку риторики 
Ф. Прокопович «Про риторичне мистецтво»; «Про похвалу красномовству і, передусім, про його перева¬ги»; «Про корисність красномовства» 
Г.С. Сковорода «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» 
Судова реформа 1864 року в Росії, її вплив на суспільство і на розвиток судової теорії 
Видатні теоретики і практики судового красномовства українською походження 
Михайло Ломоносов «Коротке керівництво до красномовства» 
Михайло Сперанський «Правила вищого красномовства» 
Олексій Мерзляков «Коротка риторика» 
Костянтин Зеленецький «Дослідження про риторику» 
Розділ 3. Основні вимоги до ораторської творчості 
Тема 3.1. Композиція промови, вимоги до її складання 
Підготовка промови - процес творчий 
Закони риторики 
Феофан Прокопович. Що насамперед треба мати на увазі тому, хто складає промову, далі про питання, про стан питання, про справу, про судове рішення і про доказ 
Пантелеймон Куліш. Слово над гробом Шевченка 
Пантелеймон Куліш «Слово над гробом Шевченка» 
Іван Франко. Присвята 
Володимир Яворівський. Прощавай, тисячоліття! 
Розділ 4. Судова промова - жанр ораторського мистецтва 
Тема 4.1. Композиція публічного виступу 
Розробка композиції публічного виступу 
Особистість промовця. Побудова промови 
Феофан Прокопович. Поради майбутньому оратору 
Промова Президента України Віктора Ющенка перед Майданом 23 січня 2005 року: «Вірте в Україну, любіть Україну, служіть Україні!» 
Тема 4.2. Судове мовлення 
Предмет судової промови 
Види судових промов 
Судові дебати та їх роль у судочинстві 
Спілкування із судовою аудиторією 
Тема 4.3. Промова державного обвинувача 
Промова прокурора Української PCP Р Руденка у справі головних німецьких військових злочинців на Нюрнберзькому процесі (фрагменти) 
Репліка прокурора у промові державного обвинувача 
Промова прокурора під час відмови від обвинувачення 
Тема 4.4. Захисна промова 
Вступна частина захисної промови 
Репліка адвоката 
Альтернатива в захисній промові