Ораторське мистецтво правників

Види судових промов

У судовому засіданні під час розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських справ можна виділити такі види судових промов:

 1. Промова прокурора в кримінальних справах у суді першої інстанції.
 2. Промова прокурора в кримінальній справі при відмові від обвинувачення в суді першої інстанції.
 3. Захисна промова адвоката в кримінальній справі у суді першої інстанції.
 4. Промова адвоката - представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.
 5. Самозахисна промова підсудного.
 6. Промова потерпілого і його представника.
 7. Промова цивільного позивача і цивільного відповідача або їхніх представників (у межах цивільного позову в кримінальних справах).
 8. Промови прокурора й адвоката в цивільних справах у суді першої інстанції.
 9. Промови прокурора й адвоката в адміністративних справах.
 10. Промови прокурора й адвоката в кримінальних і цивільних справах у суді другої інстанції.
 11. Промови громадського обвинувача і громадського захисника в кримінальних справах.
 12. 12 Промови позивача та відповідача або їхніх представників у цивільних справах.
 13. Промови третіх осіб або їхніх представників у цивільних справах.
 14. Промови уповноважених органів державного управління, профспілок, підприємств, установ, кооперативних організацій та їх об’єднань у цивільних справах.
 15. Промови представників громадських і трудових колективів у цивільних справах.
 16. Промови осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, та їхніх представників.
 17. Промова потерпілого в адміністративній справі.
 18. Захисна промова близьких родичів, опікунів або піклувальників підсудного в кримінальній справі.
 19. Промова адвоката (представника сторони) при веденні господарських справ в арбітражному суді.
 20. Промова прокурора під час підтримання позову в арбітражному суді.

У попередньому параграфі цього розділу частково розкрився зміст судових промов державного, громадського обвинувача, цивільного позивача і цивільного відповідача, громадського захисника і захисника. Детальніше вони будуть висвітлені в наступних розділах роботи.

Виходячи з предмета судової промови, пропонується структура та зміст промови прокурора у процесі відмови від обвинувачення:

- викладення фактичних обставин справи, як вони були встановлені попереднім слідством;

- заява про непідтвсрдження обвинувачення в суді - про відмову від обвинувачення;

- аналіз та оцінка доказів, зібраних і досліджених під час попереднього і судового слідства;

- фактичні обставини та юридичні підстави відмови від державного обвинувачення;

- причини необгрунтованого притягнення особи як обвинуваченого до кримінальної відповідальності, пропозиції щодо їх усунення;

- пропозиції про поновлення порушених прав підсудного.

- пропозиції про подальшу долю справи.