Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства
М.Ф. Савюк, В.В. Галунько, Ю.О. Фрицький

Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства

Монографія. - К. : Інститут публічного права, 2016. - 168 c.

У монографії на основі аналізу чинного законодавства, досвіду країн Європейського Союзу, думок учених в сфері адміністративного права та практики діяльності публічної адміністрації розкрито сучасну юридичну природу адміністративно-правових засад інформаційного суспільства. Автори приділили значну увагу дослідженню теоретико-правових засад адміністративних аспектів інформаційного суспільства, механізму адміністративно-правового регулювання у цій сфері та напрямкам вдосконалення адміністративно-правових засад інформаційного суспільства.

Призначається для широкого кола читачів: для вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх, хто цікавиться цією проблематикою, що досить актуальна в світлі інформаційних процесів, що відбуваються на нашій Землі.

ВСТУП
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ АСПЕКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
1.1 Інформаційне суспільство як об’єкт адміністративно-правових відносин
1.2. Спеціальні принципи адміністративного права у сфері інформаційного суспільства22 
1.3. Права людини в інформаційному суспільства: адміністративно-правові аспекти36 
Розділ 2. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА53 
2.1. Поняття і зміст адміністративно-правового регулювання інформаційного суспільства53 
2.2 Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють захист прав людини в інформаційному суспільства72 
2.3. Форми і методи адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері інформаційного суспільства86 
Розділ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА109 
3.1 Передовий європейський досвід у сфері інформаційного суспільства (адміністративно-правові аспекти)109 
3.2. Напрямки вдосконалення законодавства у сфері інформаційного суспільства в Україні134 
ВИСНОВКИ154 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ158