Адміністративно-правове регулювання протидії насильству в сім’ї
Горбова Г.

Адміністративно-правове регулювання протидії насильству в сім’ї

Монографія. - К. : Інститут публічного права, 2016. - 226 c.

У монографії на основі аналізу загальноєвропейського та національного законодавства, досягнень адміністративно-правової науки та юридичної практики наведено теоретичне узагальнення й нове розв’язання наукового завдання щодо розвитку адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї та запропоновано низку висновків, пропозицій і рекомендацій щодо їх удосконалення в Україні.

Призначається для широкого кола громадян України, зокрема науковців, народних депутатів України, посадових осіб суб’єктів владних повноважень, які забезпечують заходи протидії насильству в сім’ї, а також студентів і аспірантів, які досліджують аналізовану проблематику.

ПЕРЕДМОВА 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї 
1.1. Протидія насильству в сім’ї як об’єкт адміністративно-правового регулювання 
1.2. Суб’єкти публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове регулювання протидії насильству в сім’ї 
1.3. Принципи адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї 
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї 
2.1 Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї 
2.2 Форми адміністративної діяльності адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї 
2.3 Методи адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї 
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї 
3.1. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї 
3.2 Удосконалення законодавства України та адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері протидії насильству в сім’ї 
ВИСНОВКИ