Право. Юридичні дисципліни

Адміністративне право України. Повний курс
Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О.
Адміністративно-правове регулювання протидії насильству в сім’ї
Горбова Г.
Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства
М.Ф. Савюк, В.В. Галунько, Ю.О. Фрицький
Актуальні проблеми кримінального права
В.М.Попович, П.А.Трачук, А.В.Андрушко, С.В.Логін
Державне право зарубіжних держав
Панкевич О. З.
Інтелектуальна власність
Фесенко М.С.
Інтелектуальна власність
Каплун І.В.
Канонічне право
Сливка С.С.
Кримінальне право України (Загальна частина)
Жаровська Г.П, Ющик О.І.
Кримінальне право України. Загальна частина
Бабенко А.М., Вапсва Ю.А., Грищук В.К. та ін.; за заг. ред. О.М. Бандурки
Кримінологія
Михайлов О.Є.
Кримінологія: Загальна та Особлива частини
Голіна В.В., Головкін Б.М.
Ораторське мистецтво
Плотницька І.М., І. М. Левченко І.М.
Ораторське мистецтво правників
Медвідь А.М., Медвідь Ф.М.
Проблеми теорії трудового права
Пилипенко П.Д.
Прокурорский надзор
Алексеев С.Л., Вотчель Н.Р.