Канонічне право
Сливка С.С.

Канонічне право

Навчальний посібник. - К. : Атіка, 2012. - 160 c.

У навчальному посібнику, трактованому як спеціальний вступ до фі­лософії права, викладений основний матеріал лекційних і семінарських занять з урахуванням потреб юридичної практики.

Для студентів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації юридичного профілю. Буде корисним студентам магістратури, аспіран­там та науково-педагогічним працівникам, усім, хто цікавиться пробле­мами канонічного права та культурології Церкви, і дбає про нормативізацію національної духовної сфери та відносин у ній.

Передмова
Вступне слово
Розділ І. Методологія та теорія канонічного права
1.1. Помисел методології канонічного права
1.2. Предмет канонічного права11 
1.3. Принципи канонічного права23 
1.4. Функції канонічного права30 
Розділ II. Культурологія Церкви40 
2.1. Поняття культурології Церкви40 
2.2. Канонічно-правова культура46 
2.3. Принципи канонічно-правової культури53 
2.4. Функції канонічно-правової культури56 
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ60 
ТЕМА 1. Канонічне право як філософське та юридичне знання61 
ТЕМА 2. Специфіка різноджерельності канонічного права70 
ТЕМА 3. Філософсько-теоретичні аспекти канонічного права76 
ТЕМА 4. Внесення норм природного та надприродного права у канонічне право85 
ТЕМА 5. Позитивістські ознаки канонічного права92 
ТЕМА 6. Божі священнодійства Церкви100 
ТЕМА 7. Духовими обов’язок людини перед Богом109