Канонічне право

Передмова

Перш ніж оцінювати доробок знаного вченого, варто почати зі штрихів до портрета С. С. Сливки як людини-особистості, оскільки саме так добре прослідковується тісний зв’язок із людською сутністю вченого і його науковим спрямуванням, утіленим в черговій науковій вкрай потрібній праці. Лише духовна особистість, яка живе думками про досконалість Всесвіту, людської душі, що здатна змінити щось в одвічно недосконалій круговерті життя, спроможна хоча б дещицею свого наукового поступу осмілитися на початок великої роботи задля процвітання своєї держави і відродження її духовних витоків.

У творчому доробку С. Сливки канонічне право якраз і є цією знаковою темою. Ніша, яку дослідник займає цього разу, укликає неабияку зацікавленість. Інтерпретація наукового фундаменталізму цієї дисципліни у дослідника вивірена і зумовлена змістом підготовленого до друку посібника: до першого розділу автор закономірно відносить «методологія та теорію канонічного права», яку розглядає в контексті власне методології (1.1); предмету канонічного права (1.2); принципів канонічного права (1.3); його функцій (1.4).

У зв’язку з цим практично кожний постулат науково-методичної праці може бути розвинений до належного рівня наукового осмислення чи то у черговій монографії, чи то у підручнику із; канонічного права, який вкрай потрібний у філософсько-правовій науці.

Кожний розділ і підрозділ достатньо деталізовані і належним чином структуровані. їх зміст у загальних рисах розкриває семантико-правову сутність канонічного права на підставі його методології, яку дослідник трактує як вчення про підходи до формування онтологічної релігійної сві1 домості, які сповідує конкретна етнічна спільність людей для задоволення духовних потреб із використанням відповідних методів та методик. Розкриття цієї дефініції автор здійснює на основі аналізу принципів релігійної свідомості, які сповідує конкретна етнічна спільність людей для задоволення духовних потреб із використанням відповідних методів та методик. Увесь аналіз автор здійснює на основі викладу принципів релігійної свідомості через призму природного і позитивного права, що є особливо важливим. Всі наступні теми закладають основи для подальших творчих пошуків. Вони є цікавими, у науковому плані змістовними і малодослідженими. А це означає, що ця праця має наукові перспективи.