Канонічне право

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Пояснювальна записка

Семінарські заняття проводяться з основних тем канонічного права. План кожної теми передбачає розгляд чотирьох питань, що дає підставу проводити в основному двогодинне заняття. Але при потребі викладач може збільшити час для розгляду певної теми на семінарському занятті.

Для цілеспрямованої підготовки до семінарського заняття студентам подається ключ - завдання. Увага зосереджується на тому, який матеріал потрібно повторити, або яку тему вивчити заново.

Важливе місце у посібнику має довідково-методичний матеріал. Для кожного питання плану семінарських занять подаються проблемні відомості, які сприяють творчому пошукові відповідного матеріалу в монографіях, підручниках, навчальних посібниках тощо.

Завдання для самоконтролю допомагають студентові підготуватися до ймовірних запитань викладача після основної відповіді.

Основна і додаткова література, яка вказана у програмі навчальної дисципліни, обов’язково опрацьовується студентами для підготовки до семінарських занять. Однак у посібнику подається ще й література, яку використано для написання довідково-методичного матеріалу.

Для глибшого висвітлення відповіді подані додатки (Відомості про Апостольський собор, Вселенські собори й Статут Церкви).

Примітка. Відповідь студента ке може бути оцінена позитивною оцінкою за переказ лише довідково-методичного матеріалу, висвітленого в даному посібнику.