Проблеми теорії трудового права
Пилипенко П.Д.

Проблеми теорії трудового права

Навчальний посібник. - Львів : Видавн. центр Львів. нац. ун-ту імені І. Франка, 1999. - 214 c.

У монографії висвітлюються питання теорії трудового права України та трудові правовідносини в умовах переходу до ринкової економіки.
На основі перегляду деяких концептуальних підходів теорії трудового права проаналізовано предмет трудового права, його принципи і функції. Розглядаються питання правосуб'єктності учасників трудових правовідносин. Пропонуються варіанти вдосконалення чинного трудового законодавства.

Передмова 
Розділ І. Трудове право України в умовах переходу до ринкової економіки 
1.1. Поняття трудового права 
1.2. Предмет трудового права 
1.3. Метод трудового права 
1.4. Принципи трудового права 
1.5. Функції трудового права 
1.6. Система трудового права 
1.7. Джерела трудового права 
1.8. Місце трудового права в системі права України 
Розділ II. Трудові правовідносини  
2.1. Поняття трудових правовідносин 
2.2. Правосуб`єктність у трудових правовідносинах 
2.3. Громадяни як суб’єкти трудових правовідносин 
2.4. Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин 
2.5. Правосуб`єктність трудових колективів 
Висновки