Ораторське мистецтво
Плотницька І.М., І. М. Левченко І.М.

Ораторське мистецтво

Навчальний посібник. - К.: НАДУ, 2011. - 127 c.

Навчально-методичний посібник містить результати науково- дослідної роботи за темою “Розвиток комунікативних здібностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” (ДР № 0108И002026), виконаної в рамках комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування”.

У посібнику висвітлено основи ораторського мистецтва, необхідні державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування для ефективного виконання службових обов’язків.

Для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНЕ ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯ 
1.1. Типи сучасного публічного мовлення 
1.2. Промова 
РОЗДІЛ 2. ОРАТОР І ВИМОГИ ДО НЬОГО 
2.1. Оратор і аудиторія 
2.2. Основні вимоги до виступу 
2.3. Зовнішній вигляд та особистість управлінця-оратора 
2.4. Діловий етикет управлінця-оратора 
РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРА СПЕРЕЧАННЯ 
3.1. Загальна характеристика суперечки 
3.2. Логічна структура суперечки 
3.3. Способи доведення 
3.4. Способи спростування 
3.5. Зауваження опонентів та їх нейтралізація 
3.6. Спекулятивні прийоми сперечання 
3.7. Невербальні сигнали спілкування 
РОЗДІЛ 4. ДІАЛОГІЧНЕ КРАСНОМОВСТВО 
4.1. Діалогічне красномовство: культура ведення діалогу 
4.2. Правильна організація діалогу під час службової телефонної розмови як запорука успішного продовження ділового партнерства 
РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ ВЕДЕННЯ ДЕБАТІВ І ДІЛОВОЇ БЕСІДИ 
5.1. Суть ділового спілкування, його основні характеристики 
5.2. Умови ефективної мовленнєвої комунікації 
5.2.1. Основні фактори, що сприяють встановленню доброзичливого клімату під час спілкування 
5.2.2. Основні норми мовлення 
5.2.3. Риторичний аспект публічного мовлення 
5.2.4. Види і жанри сучасного публічного мовлення 
5.2.5. Ділова бесіда 
5.2.6. Дебати 
5.3. Слухання й обговорення виступів