Ораторське мистецтво
Плотницька І.М., І. М. Левченко І.М.

Ораторське мистецтво

Навчальний посібник. - К.: НАДУ, 2011. - 127 c.

Навчально-методичний посібник містить результати науково- дослідної роботи за темою “Розвиток комунікативних здібностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” (ДР № 0108И002026), виконаної в рамках комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування”.

У посібнику висвітлено основи ораторського мистецтва, необхідні державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування для ефективного виконання службових обов’язків.

Для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНЕ ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯ 
1.1. Типи сучасного публічного мовлення 
1.2. Промова 
РОЗДІЛ 2. ОРАТОР І ВИМОГИ ДО НЬОГО 
2.1. Оратор і аудиторія 
2.2. Основні вимоги до виступу 
2.3. Зовнішній вигляд та особистість управлінця-оратора 
2.4. Діловий етикет управлінця-оратора 
РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРА СПЕРЕЧАННЯ 
3.1. Загальна характеристика суперечки 
3.2. Логічна структура суперечки 
3.3. Способи доведення 
3.4. Способи спростування 
3.5. Зауваження опонентів та їх нейтралізація 
3.6. Спекулятивні прийоми сперечання