Ораторське мистецтво

РОЗДІЛ 2. ОРАТОР І ВИМОГИ ДО НЬОГО

Оратор - той, хто володіє мистецтвом виголошування промов; промовець, ритор, красномовець, трибун [63].

Оратор (від лат. ого - говорю) - особа, яка виголошує промову, володіє майстерністю публічного виступу [92].