Ораторське мистецтво

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНЕ ПУБЛІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Найкращий оратор той, який своїм словом і повчає слухачів, і дає можливість отримати насолоду, і сильно вражає.

Цицерон

Стан сучасного суспільства характеризується інтенсивним розвитком мовленнєвих комунікацій. Мистецтво досконалого мовлення в європейській культурі вважається необхідним для всіх освічених людей. Якою б професійною діяльністю не займалися люди, вони мають доречно та переконливо висловлювати думки. Слово - усюди, і тому можна вважати, що наше життя “суцільна риторика”, але наскільки вдалим, ефективним буде її використання залежить лише від мовця.

Публічне мовлення посідає значне місце у суспільному житті кожної людини, а особливо фахівців у галузі державного управління. Публічне мовлення сьогодні вже розглядають не як витончену словесність, а подібно до будь-якого усного спілкування, таке мовлення вважають не самоціллю, а засобом для досягнення цілей [95].

Риторичні аспекти публічного мовлення становлять основу професіоналізму політика, юриста, викладача, управлінця. Знання основних принципів та правил ораторського мистецтва впливають на комунікативно- виконавську майстерність фахівця у будь-якій галузі. Особливо це актуально для державних службовців, які обіймають керівні посади. Також важливо мати навички ділової комунікації, яка складається зі знання основ риторики, ведення дискусії, проведення різноманітних публічних заходів. Саме ці навички є обов’язковою умовою подальшого успішного кар’єрного зростання. Великого значення в цьому контексті набуває культура мови та спілкування, яка виступає критерієм комунікабельності та комунікативної компетентності державного службовця - керівника [29].

Сьогодні риторика розвивається як наука про успішну мовну комунікацію. Готується президентська кампанія - це політична риторика; проводяться ділові наради - це ділова риторика, слухається справа у суді - це судова риторика; святкуються професійні свята чи ювілеї - це урочиста риторика. Немає сумніву в тому, що знання ораторського мистецтва необхідне кожному, хто бере активну участь у суспільному житті. Діяльність державних службовців, яка пов’язана з публічними виступами та проголошенням промов, неможлива без ґрунтовних знань принципів і правил ораторського мистецтва. Грамотне публічне мовлення будь-якої людини, а особливо сучасного управлінця, можна вважати візиткою його самого, а також організації, яку він представляє.

Високий рівень культури публічного мовлення у сучасному світі має стати необхідним та невід’ємним складником підготовки фахівців у будь-якій професійній галузі. Враховуючи те, що практична діяльність державних діячів щоденно пов’язана із спілкуванням, у процесі якого відбуваються міжособистісні контакти, успішне публічне мовлення неможливе без глибоких знань, досвіду та компетентності. Наприклад, незнання основ та принципів публічного мовлення як мінімум обмежує важелі впливу, які використовуються у формуванні громадської думки; як максимум, може звести нанівець всі зусилля державних діячів отримати підтримку населення. Сучасні обов’язки управлінців різних рангів вимагають від них не лише високої професійної компетентності, але й нового мислення, оволодіння новими методами мовленнєвої комунікації.