Глобальна економіка
С. О. Радзієвська

Глобальна економіка

Курс лекцій. - К.: «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. - 344 c.

Конспект лекцій доповнює основні підручники з дисципліни «Глобальна економіка» і призначений для самостійної роботи студентів.

Курс містить дванадцять лекцій. Після теоретичних основ до кожної лекції подано питання для самостійної роботи, тести для самоперевірки, списки основної та додаткової літератури для подальшого опрацювання.

Для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами глобальної економіки.

Передмова
Лекція 1. Часові межі феномена глобалізації
1.1. Сутність глобалізації
1.2. Західні концепції теорії глобалізації12 
1.3. Загальні підходи до визначення початку глобалізації та результатів її розвитку13 
1.4. Хронологічні межі глобалізації в працях сучасних науковців16 
Лекція 2. Сучасна методологія глобалістики34 
2.1. Глобалістика і глобалізм як наукове обґрунтування ідеології глобалізації34 
2.2. Еволюція концепцій глобалізації37 
2.3. Чотири державно-політичні платформи сучасного глобалізму. Вашингтонський консенсус49 
2.4. Потенціал азіатського глобалізму52 
Лекція 3. Школи і міждисциплінарний статус глобалістики58 
3.1. Концепт глобалізації: історичний і міждисциплінарний аспекти58 
3.2. Погляди на глобалізацію гіперглобалістів, скептиків та трансформістів 59 
3.3. Основні школи сучасної глобалістики64 
3.4. Міждисциплінарний статус глобалістики67 
Лекція 4. Становлення глобальної економіки77 
4.1. Сутність глобальної економіки та її становлення77 
4.2. Передумови та специфіка формування глобальної економіки86 
4.3. Транснаціоналізація і регіональна інтеграція як шляхи становлення глобальної економіки89 
Лекція 5. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів106 
5.1. Глобальні економічні процеси106 
5.2. Специфіка локальних цивілізацій116 
5.3. Цивілізаційна специфіка перебігу глобальних економічних процесів122 
Лекція 6. Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації 134 
6.1. Рушійні сили глобалізації134 
6.2. Суперечності та асиметрії економічної глобалізації135 
6.3. Дуалізм сучасного етапу глобалізації143 
Лекція 7. Парадоксальна природа глобальних трансформацій155 
7.1. Сутність поняття «парадокс» і його прояви в економіці 155 
7.2. Парадокс глобалізації за Дені Родріком та іншими вченими157 
7.3. Особливості глобальних трансформацій в сучасному світі164 
7.4. Прояви парадоксів в глобальних трансформаціях: парадокс стратифікації, феномен «домашнього зміщення», парадокс Філдстайна-Хоріоки і феномен низького рівня міжнародних нетто-потоків капіталу, парадокс дисоціації 169 
Лекція 8. Альтерглобалізм та його форми184 
8.1. Поняття антиглобалізму та альтерглобалізму в сучасній глобалістиці184 
8.2. Історія становлення і розвитку антиглобального руху 188 
8.3. Цілі, завдання, принципи, види діяльності, програми альтерглобалізму193 
8.4. Перспективи розвитку альтерглобалізму: внутрішні і зовнішні суперечності антиглобального руху, проблема кінцевої мети і узгодженості дій199 
Лекція 9. Глобальна економіка як прогностична реальність206 
9.1. Особливості сучасного стану глобалізації та можливості її кількісного вимірювання206 
9.2. Глобальні фінансово-економічні кризи214 
9.3. Підходи, умови і фактори визначення перспектив глобалізації218 
9.4. Прогностичні сценарії розвитку глобалізації224 
Лекція 10. Регулятивні механізми глобальної економіки236 
10.1. Сутність держави, її функції236 
10.2. Управлінські функції державної влади, країнова варіативність механізмів державного управління239 
10.3. Трансформація функцій держави в умовах глобалізації246 
10.4. Глобальна інституалізація економічного розвитку252 
10.5. Регулятивний потенціал міжнародних економічних організацій264 
10.6. Роль суспільних інститутів в глобальних економічних процесах268 
Лекція 11. Міжнародні стратегії глобалізації279 
11.1. Загальні підходи до визначення стратегії. Моделі економічного розвитку279 
11.2. Поняття міжнародної системи, глобальної системи285 
11.3. Стратегії Європейського Союзу: мета і результат289 
11.4. США та Китай: національні стратегії і можливі сценарії відносин293 
11.5. Міжнародні стратегії на прикладі декількох глобальних акторів298 
11.6. Перспективні сценарії глобального економічного розвитку305 
Лекція 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації312 
12.1. Позиціювання України в глобальній економічній системі312 
12.2. Транснаціоналізація та глобалізація українського бізнесу324 
12.3. Геоекономічні пріоритети України328 
12.4. Взаємодія із глобальними регулятивними інститутами331 
12.5. Інноваційно-технологічна модель розвитку економіки України333