Глобальна економіка

12.4. Взаємодія із глобальними регулятивними інститутами

Необхідною умовою ефективного економічного розвитку України є її тісна взаємодія з глобальними регулятивними інститутами, найважливішими з яких є Світова організація торгівлі (СОТ), Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Всесвітній банк (ВБ).

Насамперед інтеграція України у світовий економічний простір пов’язана з керованою державою трансформацією торговельного режиму на засадах СОТ. Україна почала процес приєднання до системи ГАТТ/СОТ у 1994 році, а з травня 2008 року є членом СОТ. Вміле використання переваг членства України в СОТ сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських товарів, послуг, підприємств на зарубіжних ринках через застосування справедливих правил гри, сприятиме внутрішньому структурному оновленню.

Слід зазначити, що в сучасних умовах поки що Україні не вдається так налагодити свої взаємовідносини з керівництвом СОТ, щоб досягти певних преференцій у створенні більш сприятливого для себе торговельного режиму.

Унікальну роль в сучасній світовій економіці відіграє Міжнародний валютний фонд, міжнародна фінансова організація, яка була заснована в 1945 році. Згідно зі Статутом Фонду його кредити спрямовуються на підтримку курсу національної валюти, міжнародних резервів держави та активних позицій платіжного балансу. Отримувачем кредитів МВФ є центральні банки країн, які зараховують їх у свої міжнародні резерви і використовують виключно для інтервенції на валютному ринку для вказаних цілей. Україна стала членом МВФ у 1992 р. відповідно до Закону України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій», який було прийнято 3 червня 1992 року.

Активна співпраця з цією організацією розпочалася в жовтні 1994 р. після розробки українським урядом з експертами МВФ програми макроекономічної стабілізації та реформування економіки. У ході взаємодії із Міжнародним валютним фондом пріоритетними цілями названо узгодження програм фінансової стабілізації в Україні з нагальними завданнями структурної політики в країні, краща координація грошової, податкової політики та політики платіжного балансу,

стабілізація співвідношення між пропозицією грошей та цінами, реальним ВВП, збільшення можливостей Національного банку України здійснювати ефективну кредитну політику, використовуючи інструменти грошової політики [19].

Важливим напрямом використання кредитів МВФ є формування валютних резервів. Зокрема, за рахунок кредитів МВФ Україні вдалось успішно провести грошову реформу та ввести конвертованість гривні за поточними операціями [20].

Необхідно підкреслити, що саме через взаємодію з МВФ в Україні було запроваджено установки Вашингтонського консенсусу. Фактично, МВФ виявився засобом впровадження ідей Вашингтонського консенсусу, тим важелем, який трансформував економіку України до її сьогоднішнього стану.

У співробітництві Ураїни з МВФ виділяють декілька етапів:

I етап співпраці 1994-1995 рр. планувалося отримати $780 млн., реально отримано $780 млн.;

II етап 1995-1998 рр. - планувалося отримати $2,9 млрд., реально отримано $1,9 млрд.;

III етап 1998-2002 рр. - планувалося отримати $2,6 млрд., реально отримано $1,6 млрд.;

IV етап 2002-2008 рр. - планувалося отримати $605 млн., реально отримано $0;

V етап 2008-2013 рр. - планувалося отримати $25,7 млрд., реально отримано $14,4 млрд.

Поточна макростабілізаційна програма є наймасштабнішою за всю історію співробітництва України з Міжнародним валютним фондом. Вона передбачає низку непопулярних заходів, які можуть мати серйозні соціальні наслідки. Це, зокрема, девальвація національної валюти, збільшення цін на енергоносії тощо. Водночас програма передбачає низку заходів щодо протидії корупції та підтримки фінансовій системі. Також функція програми МВФ - усунути макроекономічні дисбаланси, залишені Україні урядом М.Азарова. Після того, як попередня влада залишила Україну, стан її економіки і фінансової сфери опинився на межі краху.

Де факто, МВФ став останнім можливим для України кредитором, який допоміг уникнути дефолту. Якщо програма буде виконуватися, вона відкриє безліч можливостей для залучення недорогих фінансових ресурсів від міжнародних фінансових організацій, кошти яких можуть бути спрямовані на модернізацію вітчизняної економіки. А надалі й можливості виходу на міжнародні фінансові ринки капіталу [21].

According to the research results, obtained by Prof. Olga Ivanytska with her students, it is high time to understand that loans will never be a way of

overcoming the crisis, it is only a delaying of the time till the default. “Ukraine has an active policy of cooperation with the IMF in lending since 1994. The ambiguity of the loans impacts on the economy of Ukraine has caused the debates about the further cooperation with the organization. In 2008 there had been a large negative impact on the economy of Ukraine. Therefore, IMF decided to lend for restoring macroeconomic and financial stability. The results were questionable, but the main problem referred to discharge of liability of IMF which has been accumulating over the period 2008 - 2009. To resolve this problem it’s necessary to increase the burden on the budget or to get a new loan for covering the debt. Tranche may be given under certain conditions that could cause the loss of financial independence of Ukraine. Analysts say that it is a way of putting Ukraine in the «needle of trenches and injections”. Therefore, the main goal for the government should be the change of all economy policy rather than the recovery of cooperation with IMF. Right economy policy can really lead to stabilization leveling trade balance and reducing the external debt. It’s necessary to understand that loans will never be a way of overcoming the crisis, it is only a delaying of the time till the default.” [22].

Таким чином, зважаючи на певні позитивні сторони співпраці України з МВФ, дослідники відзначають, що вимоги МВФ матимуть негативний вплив на добробут населення України в довгостроковій перспективі.

Плідно розвиваються і взаємовідносини України із Всесвітнім банком, кредити якого дозволяють вирішувати численні суспільно - економічні проблеми країни.