Історія і культура України
В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик

Історія і культура України

Навчальний посібник. - Дніпропетровськ, 2016. - 206 c.

У підручнику на основі сучасних підходів пізнання минулого, стислою й доступною мовою розглядаються найважливіші віхи та події української історії і культури з давніх часів до сьогодення. До кожного розділу подано перелік ключових слів, контрольних запитань, а наприкінці посібника вміщено хронологічну таблицю і список літератури, призначені для кращого засвоєння програмного матеріалу.

Для студентів природничих і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Передмова
Розділ 1. Стародавня Русь
1.1. Стародавнє населення і перші держави на території України
1.2. Утворення Київської Русі11 
1.3. Піднесення й занепад Києва. Володимир Великий. Ярослав Мудрий15 
1.4. Галицько-Волинська держава 21 
1.5. Культура Стародавньої Русі 24 
Розділ 2. Україна під владою Литви та Польщі. Українське козацтво37 
2.1. Розчленування українських земель та включення їх до складу інших держав37 
2.2. Перехід українських земель під владу Литви та Польщі38 
2.3. Формування українського народу та козацтва42 
2.4. Запорозька Січ, її устрій та військово-політична організація45 
2.5. Українська культура XIV – першої половини XVII ст. 49 
Розділ 3. Боротьба українського народу за національне визволення власної держави в середині і другій половині XVII ст. 58 
3.1. Українська національна революція (Визвольна війна) під проводом Б. Хмельницького58 
3.2. Громадянська війна та поділ України. Руїна66 
3.3. Вплив Визвольної війни (Національної революції) середини XVII ст. на формування національної самосвідомості і культури українців71 
Розділ 4. Ліквідація української державності у XVIII ст.76 
4.1. Правління гетьмана Івана Мазепи76 
4.2. Ліквідація української автономії78 
4.3. Територіальні зміни79 
4.4. Антифеодальна боротьба80 
4.5. Розвиток української культури у XVIII ст. 81 
Розділ 5. Україна під Російським царатом у XIX ст.92 
5.1. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ ст.92 
5.2. Україна в період капіталістичних трансформацій98 
5.3. Українська культура в ХІХ ст.103 
Розділ 6. Україна напередодні й у період краху Російської і Австро- Угорської імперій114 
6.1. Загострення соціально-економічної та політичної кризи114 
6.2. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр120 
6.3. Здобутки української культури на початку XX ст.125 
Розділ 7. Україна в умовах тоталітарного режиму131 
7.1. Зміцнення більшовицької влади в Україні131 
7.2. Україна в Другій світовій війні137 
7.3. Радянізація української культури141 
Розділ 8. Україна в епоху постмодерну151 
8.1. Відбудова і «відлига» в Україні (1946-1964 рр.)151 
8.2. Україна в період науково-технічної революції156 
8.3. Україна – незалежна, суверенна держава165 
8.4. Культурний розвиток України180 
8.5. Проблеми розвитку культури в незалежній Україні188