Історія і культура України

Розділ 2. Україна під владою Литви та Польщі. Українське козацтво

Ключові слова: литовці, православна віра, руська мова, руська знать, уходництво, статут, селяни-кріпаки, міщани, шляхта, унія, інкорпорація, експансія, фільварк, панщина, ярмарка, Магдебурзьке право, духовенство, греко-католики, церковні братства, козацтво, український народ, січ, Києво- Могилянська колегія, парсуна, полемічна література.