Історія і культура України

Розділ 4. Ліквідація української державності у XVIII ст.

Ключові слова: імперія, гетьманщина, полковий устрій, автономія, губернії, закріпачення, Новоросія, Катеринослав, антифеодальна боротьба, Києво-Могилянська академія, колегіуми, кріпосний театр, ораторсько- проповідницька проза, світська література, класична музика, бароко, класицизм, портрет.