Історія і культура України

Розділ 5. Україна під Російським царатом у XIX ст.

Ключові слова: імперія, розклад феодально-кріпосницької системи, капіталістичні (буржуазні) відносини, наймити, вільнонаймані робітники, мануфактура, реформи, фабрика, завод, буржуазія, промисловість, торгівля, вільнодумство, декабристи, буржуазні реформи, «розселянювання селянства», фінанси, земства промисловий переворот, модернізація, іноземний капітал, залізниця, металургія, машинобудування, трудова еміграція, українська нація, громади, конституція, народництво, агітація, терор, страйк, марксизм, політичні партії, робітничий рух, марксизм, університет, гімназія, ампір, еклектика.