Кібербезпека банківських та комерційних структур
Ахрамович В.М.

Кібербезпека банківських та комерційних структур

Курс лекцій. - К.:ДУТ, 2019. - 163 c.

Основна частина курсу лекцій присвячена розв'язку теоретичних та практичних завдань з ознайомлення й дослідження особливостей кіберзахисту програмного й апаратного забезпечення в сучасних мережах фінансових установ. Вивчення лекцій покликано поставити студента в ситуацію схожу з виробничою, коли потрібно налагодити й підтримувати обчислювальні мережі, а також се­редовище їх функціонування в рамках підрозділу, банку, підприємства. Лекції знайомлять студента не тільки із правильними сценаріями розв'язку того або іншого завдання, але й дозволяють побачити основні ознаки й симптоми вразливостей можливого некоректного налагодження політики безпеки, мережевого встаткування й програмного забезпечення в результаті тих або інших розповсюджених помилок.

В лекціях послідовно розкриті питання: основні положення кібербезпеки банків та комерцій­них установ; поняття банківської таємниці; вразливості, ризики, управління ризиками кібербезпеки банків; політика безпеки банківських установ; системи управління кібербезпекою в банківських установах; кібербезпека в автоматизованих системах банківських установ; основні положення кібе­рбезпеки в мережі передачі даних SWIFT; основні положення кібербезпеки даних в мережі банкома- тів; положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України; правила з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються елект­ронні банківські документи; вимоги до захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів в Платіжній Системі Вестерн Юніон; нормативно-правові акти з питань інформаційної безпеки в ба­нках.

У всіх лекціях наведені посилання на стандарти та інші нормативно - правові акти з безпеки банків та фінансових установ.

Вступ 
Лекція 1. Основні положення кібербезпеки банків та комерційних установ 
1. Інформаційна безпека банківської установи. Суть, мета, завдання 
2. Національний банк України як суб’єкт вітчизняної системи кібербезпеки 
3. Безпека автоматизованих систем обробки інформації банку  
4. Міжнародна співпраця з кібербезпеки. 
Лекція 2. Поняття банківської таємниці 
1. Правове регулювання захисту банківської таємниці 
2. Відповідальність за посягання на банківську таємницю 
3. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 
Лекція 3. Вразливості, ризики. Управління ризиками кібербезпеки банків 
1. Загрози інформаційній безпеці банківської установи. Вразливості 
2. Управління ризиками кібербезпеки банків 
Лекція 4. Політика безпеки банківських установ 
1. Політика інформаційної безпеки банківських установ 
2. Перегляд політики інформаційної безпеки банків 
3. Реалізація політики інформаційної безпеки банківської установи  
4. Приклад Політики інформаційної безпеки 
Лекція 5. Системи управління кібербезпекою в банківських установах 
1. Особливості управління інформаційною безпекою в банківських установах 
2. Система управління інформаційною безпекою банківської установи 
3. Підготовка до впровадження СУІБ в банківських установах 
Лекція 6. Кібербезпека в автоматизованих системах банківських установ 
1. Захист інформації в інформаційних системах банківських установ 
2. Криптографічний захист інформації в автоматизованих банківських системах 
2.1. Криптографічний захист інформації та заходи захисту інформаційної безпеки в платіжних системах банку 
Лекція 7. Основні положення кібербезпеки в мережі передачі даних SWIFT 
1. Основні поняття про мережу передачі даних SWIFT 
2. Програма забезпечення безпеки клієнтів в платіжній системі SWIFT 
2. Система S.W.I.F.T. та інформаційна безпека 
Лекція 8. Основні положення кібербезпеки даних в мережі банкоматів 
1. Система банкоматів 
2. Забезпечення безпеки банкоматів 
3. Локальна відеоохоронна система 
Лекція 9. Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України 
1. Вимоги до інформаційної безпеки в банківській системі України 
2. Вимоги до банків 
Лекція 10. Правила з технічного захисту інформації для приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи 
1. Загальні положення gравил з технічного захисту інформації для приміщень банків 
2. Вимоги до приміщень з обмеженим доступом 
3. Вимоги до комутаційних кімнат 
4. Вимоги до серверних приміщень і приміщень електронних архівів 
5. Вимоги до екранованих приміщень 
6. Вимоги до систем заземлення банків та систем захисту від пошкоджен¬ня блискавкою 
7. Вимоги до систем електроживлення банків 
8. Рекомендації щодо побудови структурованих і локальних мереж 
Лекція 11. Вимоги до захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів в Платіжній Системі Вестерн Юніон 
1. Інформація, що підлягає захисту при здійсненні переказів грошових коштів 
2. Вимоги до забезпечення захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів 
3. Способи виконання вимог до забезпечення захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів 
4. Склад вимог до забезпечення захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів, що застосовуються для захисту інформації призначенні і розподілі ролей осіб, пов’язаних із здійсненням переказів грошових коштів 
5. Склад вимог до забезпечення захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів, що застосовуються для захисту інформації на стадіях створення, експлуатації, модернізації, зняття з експлуатації об`єктів інформаційної інфраструктури 
6. Склад вимог до забезпечення захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів, що застосовуються для захисту інформації при здійсненні доступу до об`єктів інформаційної інфраструктури 
7. Захист інформації при здійсненні переказів грошових коштів з використанням ЗКЗІ 
8. Склад вимог до забезпечення захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів, що застосовуються для захисту інформації з вико- ристанням технологічних заходів захисту інформації 
9. Склад вимог до організації та функціонування служби інформаційної безпеки 
10. Склад вимог до підвищення обізнаності в галузі забезпечення захисту інформації 
11. Склад вимог до визначення і реалізації порядку забезпечення захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів 
12. Склад вимог до оцінки виконання Оператором, Учасником, Операто- ром Послуг Платіжної Інфраструктури вимог до забезпечення захисту інформації при здійсненні переказів грошових коштів 
Лекція 12. Нормативно-правові акти з питань інформаційної безпеки в банках 
1. Положення про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України