Кримінальне право України (Загальна частина)

§2. Форми реалізації кримінальної відповідальності

Реалізація кримінальної відповідальності являє собою певного роду процес, що має тривалість у часі і тісно пов´язана зі стадіями кримінального процесу. Кримінальна відповідальність реалізується в таких формах.

На першій стадії - притягнення до кримінальної відповідальності - виділяються дві форми:

а) обмеження кримінально-процесуального характеру, що застосовуються до особи, яка вчинила злочин (наприклад, застосування до особи запобіжних заходів);

б) безумовне звільнення від кримінальної відповідальності (наприклад, застосування ст. ст. 45-49 КК України).

Друга стадія - судовий розгляд справи - має три форми:

а) безумовне звільнення від кримінального покарання (сплив строків давності виконання обвинувального вироку ст. 80 КК України).

б) звільнення від кримінального покарання з випробуваннями (ст. ст. 75-79 КК України;

в) реальне призначення кримінального покарання.

На третій стадії - виконання кримінального покарання - виділяються три форми:

а) обмеження, зумовлені специфікою кримінально- виконавчих правовідносин;

б) заміна одного виду покарання іншим заходом кримінально-правового впливу (наприклад, ст. 84 КК України);

в) звільнення від подальшого відбування покарання (наприклад, умовно-дострокове звільнення ст. 81КК України, амністія, помилування).

Четверта стадія - судимість - реалізується у формі певних обмежень, передбачених різними галузями права (наприклад, заборона на зайняття певних посад за наявності судимості).