Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 2. Спеціальний суб’єкт злочину та його види

Суб’єкт, якому притаманні обов´язкові ознаки, прийнято називати загальним суб’єктом злочину.

Спеціальний суб’єкт злочину - це особа, яка володіє, крім указаних загальних (фізична особа, осудність, досягнення певного віку), спеціальними, додатковими ознаками, які її характеризують і визначають кваліфікацію вчиненого нею злочину, передбачені в статті Особливої частини КК України.

Спеціальний суб´єкт - це факультативна ознака суб´єкта як елемента складу злочину, оскільки він зустрічається далеко не в усіх складах злочинів. Проте у конкретних складах злочинів, де є пряма вказівка в законі на будь-яку додаткову характеристику суб´єкта злочину, ознаки спеціального суб´єкта стають обов´язковими ознаками даного складу злочину. Так, військовий злочин (наприклад, ст. 408 КК України - дезертирство) може бути вчинений лише військовослужбовцем, що проходить військову службу за призовом або за контрактом у Збройних силах України; дітовбивство (ст. 117 КК України) - тільки породіллю, матір´ю новонародженої дитини

За своїм змістом ознаки спеціального суб’єкта досить різноманітні. Їх можна об’єднати у групи: 1) за громадянством: іноземець чи особа без громадянства; 2) за професією чи видом діяльності: лікар, медичний працівник, капітан судна, приватний підприємець; 3) за демографічними ознаками: вік, стать, стан здоров’я і працездатність; 4) за правовим статусом: свідок, потерпілий, експерт; 5) за сімейно-родинними відносинами: батьки, діти, опікуни; 6) за службовим становищем; 7) за відношенням до військового обов´язку.