Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину

До факультативних ознак об’єктивної сторони злочину відносяться місце, час, спосіб, знаряддя і засоби, обстановка вчинення злочину. Ці ознаки називаються факультативними тому, що вони входять не в усі склади злочинів. Але в ряді випадків вони використовуються законодавцем для визначення та розмежування різних злочинних діянь. Тоді вони стають обов’язковими ознаками конкретних складів злочинів і відіграють суттєву роль у правильній кваліфікації вчинених злочинів.

Місце вчинення злочину - це певна територія, на якій відбулася подія злочину, або настали суспільно небезпечні наслідки. Так, ст. 201 КК України встановлює відповідальність за контрабанду, тобто переміщення вказаних у законі предметів "через митний кордон України".

Час вчинення злочину - це певний відрізок (проміжок) часу, протягом якого відбувається суспільно небезпечне діяння і настають суспільно небезпечні наслідки. У статтях Особливої частини КК України майже відсутня пряма вказівка на час як ознаку складу злочину, проте встановлення часу вчинення по кожному злочині має важливе значення для з’ясування питання про чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

Спосіб вчинення злочину - це та зовнішня форма, в якій виражаються злочинні дії, тобто прийоми і методи, що застосовуються у процесі злочинного посягання (ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), ст. 186 КК України - відкрите викрадення чужого майна (грабіж), ст. 115 ч.2 п.5 - умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Спосіб вчинення злочину часто впливає на створення кваліфікованих чи особливо кваліфікованих складів злочину.

Знаряддя та засоби вчинення злочину - це предмети, використовуючи які, особа вчиняє фізичний вплив на матеріальні об’єкти (вогнепальна та холодна зброя, пристрої тощо). Засобами вчинення злочину є речі матеріального світу, що полегшують вчинення злочину. Засоби вчинення злочину в одних випадках істотно полегшують вчинення злочину, в інших - без них взагалі не можливо вчинити злочин

Обстановка вчинення злочину - це ті об´єктивні умови, в яких проходить подія злочину (ст. 403 ч.2 КК - невиконання наказу начальника в бойовій обстановці).