Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 1. Поняття, ознаки та значення суб’єктивної сторони складу злочину

Суб’єктивна сторона злочину - це психічна діяльність особи, безпосередньо пов’язана з вчиненням злочину. Вона утворює психологічний, тобто суб’єктивний зміст злочину, тому є його внутрішньою стороною по відношенню до об’єктивної сторони. Якщо об’єктивна сторона злочину складає його фактичний зміст і може бути безпосередньо сприйнята потерпілим, свідками та іншими особами, то суб’єктивна сторона характеризує процеси, що протікають у психіці винного і безпосередньому сприйняттю органами відчуття людини не піддаються. Вона пізнається тільки шляхом аналізу й оцінки поведінки правопорушника та обставин вчинення злочину.

Зміст суб’єктивної сторони злочину розкривається за допомогою таких юридичних ознак, як вина, мотив, мета й емоційний стан особи в момент вчинення злочину. Вони тісно пов’язані між собою, однак зміст і значення їх неоднакові.

Вина є основною обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони будь-якого злочину і значною мірою її змістом. Що ж стосується мотиву, мети, емоційного стану - це факультативні ознаки суб’єктивної сторони всіх складів злочинів і вимагають свого встановлення тільки там, де про це прямо вказано в законі. Факультативні ознаки вказуються не завжди у складах злочинів, а тільки тоді, коли вони визначають сутність злочину або суттєво впливають на характер чи ступінь суспільної небезпечності вчиненого.

Основні та факультативні ознаки мають самостійне значення. Вони можуть бути безпосередньо вказані в законі (наприклад, вбивство через необережність ст. 119 КК України), можуть випливати із закону (наприклад, розбій визначається законодавцем як напад з метою заволодіння чужим майном громадян, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства, вчинений із застосуванням насилля - ст. 187 КК України), а також може визначатися за допомогою різних прийомів тлумачення диспозицій статей (наприклад, ч.1 ст. 286 КК порушення особою правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження віднесено до переліку необережних злочинів на тій підставі, що умисне завдання шкоди життю чи здоров’ю іншої особи є злочином проти особи і відповідальність за нього передбачена іншими статтями КК України).

Значення суб’єктивної сторони злочину: 1) суб´єктивна сторона злочину дозволяє відмежувати злочини від суміжних діянь; 2) дозволяє розмежовувати склади злочинів, які подібні за об’єктивними ознаками (наприклад, ст. 115 і ст. 119 КК України); 3) зміст суб’єктивної сторони в великій мірі визначає ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, характер відповідальності та розмір покарання; 4) аналіз суб’єктивної сторони в значній мірі впливає на вибір судом конкретної міри покарання.