Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу (ст. 54 КК України) може призначатися лише в якості додаткового покарання і тільки в разі засудження особи за тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Суд може застосувати дане додаткове покарання до особи, яка засуджується за тяжкий або особливо тяжкий злочин, незалежно від того, обумовлено це у санкції відповідної статті чи ні.

Військовим є звання, яке присвоюється військовослужбовцям, що проходять службу у військових формуваннях, а також військовозобов’язаним, а спеціальними — звання, що присвоюються працівникам міліції, державної податкової адміністрації, митної служби та деяким іншим категоріям службовців. Ранги встановлені для державних службовців, дипломатів, класні чини — для працівників прокуратури, а кваліфікаційні класи — для суддів.

На підставі ст. 54 КК України засуджений не може бути позбавлений державної нагороди, наукового ступеня, почесного чи вченого звання.

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного класу може застосовуватися як додаткове покарання і в разі звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75, 77 КК України).

Конфіскація майна (ст. 59 КК України) полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК.

Кримінальний закон передбачає два види конфіскації майна:

- повну конфіскацію (при вилученні всього належного засудженому майна);

- часткову конфіскацію (при вилученні частки майна).

Конфіскація майна, як додаткове покарання, не може бути призначена при звільненні від відбування покарання з випробуванням (ст. 76,77 КК України).

Від конфіскації майна як виду додаткового покарання необхідно відрізняти конфіскацію предметів, які фактично використано як знаряддя злочину або якщо вони були об’єктом злочинних дій. Таку конфіскацію називають спеціальною. Спеціальна конфіскація не є видом покарання, хоча передбачена в деяких санкціях Особливої частини КК, а є способом вирішення питання щодо долі речових доказів.

Спеціальна конфіскація передбачена санкціями 15 статей Особливої частини КК (наприклад, за ст. 334 КК при порушенні правил міжнародних польотів - конфіскація повітряного судна). У деяких санкціях цих статей передбачена і спеціальна конфіскація, і конфіскація майна як додаткове покарання (за контрабанду - ч. 2 ст. 201 КК).