Кримінальне право України (Загальна частина)

§1. Поняття і значення складу злочину

Склад злочину - це правове поняття. КК України законодавчо не визначає складу злочину, воно сформульоване наукою кримінального права і містить юридичну характеристику злочину на основі аналізу загальних положень закону про кримінальну відповідальність в цілому і теоретичного узагальнення найбільш істотних ознак конкретних складів злочинів, передбачених Особливою частиною КК України. Склад злочину - це сукупність встановлених у кримінальному законі об´єктивних і суб´єктивних ознак, що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин.

Поняття "склад злочину" вживається у 3-х значеннях: 1) як законодавча модель певного типу злочинної поведінки (склад злочину як частина права); 2) як система певних юридичних фактів, наявність яких дозволяє робити висновок, що діяння особи є злочином; 3) склад злочину - як центральна категорія науки кримінального права, з якої виводиться практично всі інші кримінально -правові поняття.

У теорії кримінального права розрізняють:

1) конкретний склад злочину. Він являє собою сукупність обов´язкових юридичних ознак, що входять у конструкцію конкретної норми Особливої частини Кримінального кодексу. Кожен склад злочину містить опис конкретних ознак, властивих злочину даного виду. Причому законодавець не у змозі виділити й нормативно закріпити всю сукупність ознак конкретного злочину, оскільки будь - який злочин у реальній дійсності (наприклад, крадіжка, вбивство) мають безліч ознак. Тому законодавець, формулюючи конкретний склад злочину, абстрагується від особливостей ознак кожного факту вчинення злочину даного виду і виділяє та закріплює в нормі з усієї сукупності ознак ті, які характеризують той чи інший злочин у цілому, найбільш важливі, найтиповіші, що однаково притаманні всім злочинам даного виду;

2) фактичний склад злочину. Під цим поняттям належить розуміти ознаки конкретного діяння, що підпадає під ознаки описаного в законі конкретного складу злочину. Фактичний склад - це фактичні ознаки конкретного суспільно небезпечного діяння, вчиненого в об´єктивній дійсності, конкретний факт дійсності. Обсяг ознак, що характеризують фактичний конкретний злочин, значно ширший за обсяг тих юридично значущих ознак, що визначають суспільно небезпечні діяння певного виду як конкретний склад злочину. Тому при встановленні ознак складу в конкретно вчиненому злочині потрібно їх не ототожнювати, а виявляти у вчиненому діянні та зіставляти з ознаками видового поняття складу злочину, закріпленого в кримінальному законі. Встановлення відповідності фактично вчиненого діяння конкретному складу злочину і є суть і основа кваліфікації злочину;

3) загальне поняття складу злочину. Даний вид складу злочину охоплює ознаки, характерні для всіх складів злочину в узагальненому вигляді, тобто створює абстрактне уявлення про всі склади злочину. Загальне поняття складу злочину має науково-пізнавальне значення, містить рекомендації з конструювання складів злочину, є теоретичною базою правильної кваліфікації вчиненого злочинного діяння.

Що означає термін "ознаки складу злочину", який використовує КК України, визначаючи в ч. 1 ст. 2 КК України підставу кримінальної відповідальності? Чи тотожний він терміну "елементи складу злочину", який використовується наукою кримінального права поряд з терміном "ознака"?

Термін "елементи складу злочину" в основному використовується при проведенні наукового аналізу безпосередньо складу злочину. З його допомогою прийнято виділяти і давати юридичну оцінку основним складовим частинам злочину: об´єкту, об´єктивній стороні, суб´єкту, суб´єктивній стороні.

До ознак складу злочину прийнято відносити всі особливості кожного з елементів складу злочину. Саме ці особливості дозволяють у повній мірі дати характеристику, об´єктивно розкрити всі елементи злочину.

Встановлення складу злочину - це правова підстава для притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого КК України.

Отже, склад злочину - це: по-перше, сукупність, система законодавчих елементів і фактичних ознак злочину; по-друге, ця система встановлена кримінальним законом і закріплена в Загальній і Особливій частинах КК; по-третє, сукупність елементів і ознак, що характеризують вчинене діяння як злочин; по-четверте, обидві складові частини - законодавчі елементи і ознаки фактичного діяння - утворюють єдиний склад злочину, необхідний для висновку про те, що вчинене діяння є злочинним.

Значення складу злочину: 1) склад злочину - загальна (єдина) підстава кримінальної відповідальності конкретної особи; 2) склад злочину - засіб криміналізації (декриміналізації) певного типу суспільно небезпечної поведінки; 3) склад злочину - критерій відмежування злочинних діянь від інших правопорушень; 4) склад злочину - орієнтир для розмежування різних злочинів між собою.