Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 3. Безпосередній об’єкт злочину та його види

Під безпосереднім об’єктом злочину розуміють ті охоронювані законом про кримінальну відповідальність конкретні суспільні відносини, яким заподіюється істотна шкода чи створюється реальна загроза заподіяння такої шкоди суспільно небезпечним діянням, що підпадає під ознаки конкретного складу злочину.

Класифікація "по горизонталі" здійснюється на рівні безпосереднього об´єкта. Тут виділяють три види об’єктів: основний безпосередній об´єкт; додатковий (обов´язковий) безпосередній об´єкт; факультативний (необов´язковий) безпосередній об´єкт.

Як правило, кожний злочин має один безпосередній об´єкт, але бувають такі злочини, які одночасно посягають на два чи більше безпосередніх об´єктів, це, так звані, двох об´єктні чи багато об´єктні злочини. У таких випадках один з об´єктів є основним, а інший - додатковим. Питання про те, який саме безпосередній об´єкт є основним, а який додатковим, вирішується залежно не від важливості правоохоронюваного блага, а від його зв´язку з родовим об´єктом. Наприклад, при розбої (ст.187 КК України) - основний безпосередній об´єкт - власність, а додатковий безпосередній об´єкт - особа, тому цей злочин віднесений у розділ VI "Злочини проти власності", а не в розділ ІІ "Злочини проти життя та здоров´я особи".

Отже, основний безпосередній об´єкт - це ті суспільні відносини, які є частиною родового об´єкта, і саме йому, в основному, злочином заподіюється шкода чи створюється реальна загроза заподіяння шкоди.

Додатковим безпосереднім об´єктом визнаються суспільні відносини (благо, інтерес), яке заслуговує на самостійну кримінально-правову охорону, але в даному випадку захищається тільки додатково. Так, при перевищенні влади або службових повноважень (ст.365 КК України), де поряд з основним об´єктом, якому передусім завдається шкода - нормальній діяльності державного апарату, виділяється додатковий об´єкт злочину - інтереси особи.

Додатковий безпосередній об´єкт може бути двох видів: обов´язковий, необхідний і факультативний, не обов´язковий. Тобто, обов´язковим безпосереднім об´єктом є такий об´єкт, який завжди існує у даному складі злочину, йому завжди заподіюється шкода і він впливає на кваліфікацію, а необов´язковий факультативний об´єкт той, якому в певному випадку заподіюється шкода, а в іншому ні. Наприклад, хуліганство (ст.296 КК України) - основним безпосереднім об´єктом хуліганства є громадський порядок. Хуліганство може супроводжуватися заподіянням шкоди особі, майну, але хуліганство може мати місце і без посягань на ці додаткові об´єкти. Тому особа і майно - це додаткові, факультативні об´єкти хуліганства. Встановлення того факту, що внаслідок злочинного посягання заподіюється шкода і факультативному необов´язковому об´єкту злочину є свідченням більшої суспільної небезпеки вчиненого діяння і повинно бути враховане судом при кваліфікації та призначенні покарання.