Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 1. Поняття множинності злочинів

Множинність злочинів означає, що особою вчинено два чи більше злочинних діяння, кожне з яких містить ознаки самостійного складу злочину.

Множинність характеризується певними юридичними ознаками. До них відносяться:

- вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених однією чи різними статтями (або частинами статті) кримінального закону;

- кожний зі злочинів є самостійним, одиничним і кваліфікується за окремою статтею ( або частиною статті) кримінального закону;

- за кожним зі злочинів, що утворює множинність, зберігаються кримінально-правові наслідки, що випливають з факту їх вчинення.

Залежно від характеру цих одиничних злочинів та їх поєднання у часі можливі три форми (види) множинності: повторність, сукупність і рецидив злочинів.

Визнання множинності має практичне значення для:

1) встановлення суспільної небезпечності злочинної діяльності певної особи, а також і самої особи;

2) кваліфікації злочинів;

3) призначення покарання;

4) вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності та покарання;

5) зняття судимості.

Юридичні наслідки множинності злочинів:

1) кваліфікація діяння за частиною однієї статті, яка передбачає обтяжуючі обставини;

2) кваліфікація діяння за кількома статтями чи частинами однієї статті Особливої частини КК України;

3) зміна порядку призначення й умов відбуття покарання за вчинені злочини.