Кримінальне право України (Загальна частина)

§3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим

Особа, котра вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 46 КК України).

Примирення має відбутися саме з потерпілим, а не з іншими особами, які беруть участь у кримінальному процесі. Проте, поряд з інститутом звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, передбаченим ст. 46 КК України, існує кримінально-процесуальний інститут примирення з потерпілим.

Згідно зі ст. 46 КК підставою цього звільнення від кримінальної відповідальності є сукупність таких умов:

- особа вчинила злочин вперше;

- діяння належить до злочинів невеликої тяжкості або необережний середньої тяжкості;

- особа, яка вчинила такий злочин, примирилася з потерпілим;

- вона відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Примирення — це відмова потерпілого від поданої ним заяви про притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин, або прохання закрити вже порушену щодо винного кримінальну справу. Для застосування ст. 46 КК України не мають значення мотиви, якими керується потерпілий, погоджуючись на примирення (жалість, релігійні переконання, бажання поліпшити своє майнове становище тощо), а також те, хто виступив ініціатором примирення (винний, потерпілий, їхні знайомі, родичі, працівники правоохоронних органів).

Примирення особи з потерпілим і відшкодування нею завданих потерпілому збитків або усунення заподіяної шкоди є підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 46 КК України.