Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки

Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною (ст. 48 КК України).

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки:

1) вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості;

2) втрата внаслідок зміни обстановки суспільної небезпечності вчиненого злочину;

3) втрата внаслідок зміни обстановки суспільної небезпечності особи, яка вчинила злочин.

Втрата характеру суспільної небезпечності вчиненого злочину означає:

  • втрату діянням характеру суспільної небезпечності (наприклад, з припиненням мобілізації відпадає суспільна небезпечність за ухилення від неї (ст. 336 КК України));
  • втрату суспільної небезпечності лише конкретного діяння (наприклад, заподіяння істотної шкоди підприємству, яке в подальшому було ліквідовано).

Звільнення від кримінальної відповідальності при втраті діянням характеру суспільно небезпечного потрібно відрізняти від випадків декриміналізації даного діяння, за якої виключається його суспільна небезпечність. У такому випадку, відповідно до ст. 5 КК України, діють правила про зворотну силу закону в часі.

Зміна обстановки, внаслідок якої особа, котра вчинила злочин, втрачає свою суспільну небезпечність — це об’єктивні зміни умов життєдіяльності конкретного суб’єкта, які свідчать про те, що він не вчинятиме кримінально караних діянь у майбутньому (наприклад, призов на строкову військову службу; зміна постійного місця проживання і розірвання зв’язків з кримінальним оточенням, під впливом якого було скоєно злочин; звільнення з роботи, у зв’язку з виконанням якої було вчинено злочин; тяжка хвороба або нещасний випадок, унаслідок чого особа стала інвалідом; взяття шлюбу з жертвою злочину).