Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 4. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками

Причинний зв’язок - це таке відношення між явищами, при якому одне явище (причина) закономірно, з внутрішньою необхідність породжує, викликає інше явище (наслідок). Причинний зв’язок у кримінально-правовому розумінні це об´єктивно існуючий між суспільно небезпечним діянням (причиною) і суспільно-небезпечним наслідком (наслідком), коли наслідки настають у результаті вчинення діяння. Для встановлення причинного зв´язку необхідно встановити: чиє діяння породило наслідок?; кому цей наслідок повинен інкримінуватись?

Щоб діяння особи могло бути визнано причиною наслідку, що настав, воно повинно відповідати таким вимогам:

1) якщо характер діяння описаний в диспозиції кримінально - правової норми, то можлива причина може виступати тільки така поведінка особи, яка відповідає ознакам об’єктивної сторони складу злочину, вказаного в законі (наприклад, ст. 266 КК України - діяння водія автотранспортного засобу можуть тільки в тому випадку розглядатися як причини наслідків, що настали, якщо самі по собі вони утворюють порушення правил дорожнього руху;

2) причина завжди передує наслідку у часі; проте часової залежності у послідовному розвитку подій недостатньо для встановлення причинного зв´язку між злочинним діянням і наслідками, адже "після цього" не завжди означає "внаслідок цього" ;

3) діяння особи тільки в тому випадку може бути визнане причиною злочинного результату, якщо воно не тільки передувало йому в часі, але й було необхідною умовою його настання.

4) випадковий причинний зв’язок не відображає закономірностей розвитку подій.

Види причинного зв’язку у кримінальному праві: безпосередній причинний зв´язок; опосередкований причинний зв´язок; причинний зв´язок при співучасті; необхідний причинний зв´язок при наявності умов на боці потерпілого. Ці умови є каталізаторами, прискорювачами настання наслідків.

Наявність причинного зв´язку завжди означає наявність об’єктивної сторони складу злочину у матеріальних складах і є передумовою з’ясування питання про наявність у діях особи складу злочину, а отже і підставою кримінальної відповідальності.