Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 3. Незакінчений злочин і його види

Перші дві стадії - готування і замах у теорії кримінального права прийнято об’єднувати в поняття “попередня злочинна діяльність”, оскільки вони мають місце до закінчення злочину. Існує два види незакінчених злочинів:

1) не доведений до кінця з причин, що не залежали від волі винного (готування і замах); 2) не доведений до кінця з причин, що залежали від волі винного, добровільно не закінчене (добровільна відмова від вчинення злочину).

Поняття стадій злочину має значення тільки при відмежуванні закінченого злочину від незакінченого і для визначення моменту припинення злочинної діяльності з незалежних від особи обставин або в силу добровільної відмови. До поняття незакінчених злочинів відносяться тільки умисні злочини, формою вини яких є прямий умисел.

Теорія кримінального права та судова практика виходить з того, що кримінально-правове значення має тільки та стадія, на якій переривається умисна злочинна діяльність особи, а кожна попередня поглинається наступною. Замах на злочин поглинає готування, а закінчений злочин - готування і замах. При цьому чим ближче до закінчення злочину той чи інший етап попередньої діяльності особи, тим більшу суспільну небезпечність складає вчинене, що повинно враховуватися судом при призначенні покарання.