Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

За змістом ст. 83 КК України, звільнення від відбування покарання зазначених категорій жінок може застосовуватися судом лише після вступу вироку, щодо жінки, в законну силу і з моменту фактичного початку відбування жінкою покарання.

Вимоги ст. 83 КК України можуть бути застосовані судом тільки до жінок, які стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання. Пряма заборона застосування ст. 83 КК України - засудження жінки на строк більше п’яти років за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини. Проте, як і у випадках розгляду питання щодо застосування вимог ст. 79 КК України, застосовуючи ст. 83 КК України, суд зобов’язаний враховувати не тільки ступінь суспільної небезпеки злочину, за вчинення якого було засуджено жінку, а й дані про її особистість.

Ст. 83 КК України передбачає кілька умов звільнення засудженої жінки від відбування покарання: наявність сім’ї або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання; наявність можливості самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.

Для застосування статті достатньо наявності хоча б однієї з умов.

На відміну від умов ст.79 КК України, після виповнення дитині трьох років або в разі смерті дитини суд може прийняти одне з таких рішень:

  • звільнити засуджену від відбування покарання;
  • замінити призначене вироком суду покарання більш м’яким;
  • направити засуджену до відповідної установи для відбування покарання, призначеного за вироком. При цьому, направляючи засуджену для відбування покарання, суд може повністю або частково зарахувати у строк відбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання.

Відповідно до ч. 6 ст. 83 КК при вчиненні засудженою в період звільнення від відбування покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 КК.