Кримінальне право України (Загальна частина)

§1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

Чинність кримінальних законів передбачає той юридичних факт, що вони реально діють певний час, стосовно певної території та по відношенню до певних осіб.

Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння (ч. 2 ст. 4 КК України).

Питання про час набрання законом чинності врегульоване в ч.1ст. 4 КК України: “Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування”. На підставі цього можливі три строки набрання новим законом чинності:

1) після десяти днів з дня його офіційного оприлюднення, але не раніше дня його опублікування;

2) з дня його опублікування в офіційному виданні;

3) з того строку, який в ньому зазначений.

У літературі визначають три обставини, внаслідок яких закон про кримінальну відповідальність втрачає чинність:

1) коли він був скасований або замінений іншим законом про кримінальну відповідальність;

2) коли він замінений повністю або частково іншим законом без будь-якої вказівки про те в новому законі;

3) у зв’язку із закінченням строку дії або зі зміною (усуненням) умов чи обставин, на які закон був розрахований.

Для правильного застосування закону про кримінальну відповідальність нерідко вирішальне значення має визначення часу вчинення злочину.

Згідно з ч.3 ст.4 КК України часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. 

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність.

Як загальне правило у ч.2 ст. 4 КК України закріплено положення про те, що злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння.

Питання про зворотну дію закону, тобто про можливість поширення нового закону на діяння, вчинені до набрання цим законом чинності, регулює ст. 5 КК України. Згідно з цією статтею закон про кримінальну відповідальність має зворотну дію, якщо він:

1) скасовує злочинність діяння;

2) пом’якшує кримінальну відповідальність;

3) поліпшує становище особи, яка вчинила злочин.

Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим

Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, який скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність, або іншим чином поліпшує становище особи.

Виходячи зі ст. 58 Конституції України та положень ч.1 ст. 5 КК України, зворотну силу мають також закони, що поліпшують умови і порядок відбування покарання, розширюють види звільнення від кримінальної відповідальності та покарання, знижують строки погашення і зняття судимості. У ч.1 ст. 5 КК України законодавець, відповідно до ст. 58 Конституції України, уточнив коло осіб, на яких поширюється зворотна дія закону. Це особи, що вчинили відповідні діяння до набрання чинності законом, який скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну відповідальність, а також особи, що відбувають покарання або відбули його, але мають судимість.

Закон про кримінальну відповідальність вважається таким, що пом’якшує кримінальну відповідальність, у випадках, коли:

1) він зменшує встановлену раніше максимальну або мінімальну межу покарання;

2) при незмінності меж основного покарання виключається додаткове покарання;

3) при незмінності меж основного покарання передбачається м’якіший ніж існував раніше, вид додаткового покарання;

4) при незмінності меж основного покарання передбачається той же вид додаткового покарання, але із меншою максимальною або мінімальною межею покарання;

5) замість однієї відносно визначеної санкції запроваджується альтернативна санкція, яка передбачає м’якше покарання;

6) альтернативна санкція, не змінюючи меж основного покарання встановлює м’якіший другий вид альтернативного покарання;

7) стаття закону, що діяв раніше, не мала поділу на частини, а відповідна стаття нового закону складається з декількох частин, одна з яких пом’якшує покарання за діяння, яке підпадає під її дію.

Закон, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК України).