Система покарань - це встановлений кримінальним законом і обов’язковий для суду вичерпний перелік покарань, розташованих у певному порядку за ступенем їх суворості.

Ознаки системи покарань:

- система покарань - це сукупність покарань, яка встановлена в кримінальному законі;

- перелік покарань, що утворюють систему, обов’язковий для суду;

- перелік покарань, що утворюють систему, є вичерпним;

- система покарань передбачає їх розміщення у певному порядку за ступенем їх суворості.

За способом, порядком призначення покарання поділяться на три групи:

основні покарання;

додаткові покарання;

покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові,

Основні покарання - це ті покарання, які можуть застосовуватися лише самостійно і не можуть бути приєднані до інших покарань.

Додаткові покарання - це ті покарання які можуть застосовуватися разом з основними, вони лише доповнюють основні покарання, тобто самостійно застосовуватися не можуть.

Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові - це позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і штраф.

За суб’єктом, до якого застосовується покарання, вони класифікуються на загальні і спеціальні.

Загальні покарання можуть бути застосовані до будь-якої особи (наприклад, позбавлення волі).

Спеціальні покарання призначаються лише до певного кола засуджених і не можуть застосовуватися до будь-якої особи (наприклад, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу).

За можливістю визначення строку покарання всі покарання поділяються на строкові і безстрокові.

Строковими покарання є:

- позбавлення волі ( від одного до п’ятнадцяти років);

- обмеження волі ( від одного до п’яти років);

- арешт ( від одного до шести місяців);

- виправні роботи (від 6 міс. до двох років);

- службові обмеження для військовослужбовців (від шести місяців до двох років);

- громадські роботи (від 60 до 240 год.);

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (від двох до п’яти років - як основне покарання або від одного до трьох - як додаткове покарання);

- тримання у дисциплінарному батальйоні ( від 6 міс. до двох років).

Безстроковими покараннями є: позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу і довічне позбавлення волі.