Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність та його значення у правовій системі держави

Закон про кримінальну відповідальність в широкому розумінні - це система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять норми кримінального права.

Закон про кримінальну відповідальність - це КК України - єдиний кодифікований законодавчий акт.

Закон про кримінальну відповідальність це - і окрема стаття КК України, або її частина, що визначає, яке діяння є злочином і яке покарання належить застосувати до особи, яка вчинила злочин.

Закон про кримінальну відповідальність - це і окремий законодавчий акт, який містить лише одну норму.

Закон про кримінальну відповідальність - це і передбачені ст.9 Конституції відповідні положення міжнародних договорів, імплементовані у національне законодавство (Закон України від 10 грудня 1991р „Про дію міжнародних договорів на території України”).

Ч.1 ст.3 КК України передбачає, що законодавство про кримінальну відповідальність представляє Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Це означає, що всі окремо прийняті закони про кримінальну відповідальність чи норми міжнародного права, згоду на обов´язковість яких дала Верховна Рада України, мають включатися до КК України.

Закону про кримінальну відповідальність притаманні такі специфічні риси, через які він виконує свої завдання:

1) він приймається Верховною Радою України (ст. 85 Конституції) або Всеукраїнським референдумом (Закон України від 3.07.1991 р. “Про всеукраїнські і місцеві референдуми”);

2) у ньому сформульовані завдання, підстави і принципи кримінальної відповідальності, встановлено, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, які покарання можуть застосовуватись до осіб, що їх вчинили;

3) основна функція кримінального закону - охоронна;

4) він також виконує регулятивну функцію, приписуючи відповідним органам і службовим особам, за наявності законних підстав, звільняти від кримінальної відповідальності і покарання осіб, що вчинили злочин (наприклад, ст. 49 КК України - звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності).

5) закон про кримінальну відповідальність виконує превентивну (попереджувальну) функцію;

6) кримінальний закон є єдиним джерелом кримінального права;

7) законодавство України про кримінальну відповідальність вичерпується Кримінальним кодексом. Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки КК України;

8) застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено;

9) закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Отже, закон про кримінальну відповідальність – це правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом і містить кримінально-правові норми, які встановлюють підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання, а також інші заходи кримінально-правового характеру належить застосовувати до осіб, винних у їх вчиненні.

Значення закону про кримінальну відповідальність. Закон про кримінальну відповідальність є реальним показником взаємодії та взаємовідносин держави й особи; закон про кримінальну відповідальність є найбільш гострою формою самозахисту права; Закон про кримінальну відповідальність - один із заходів боротьби зі злочинністю, не головний, але певні функції з виховання та попередження злочинності він виконує.