Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 3. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті

Відповідно до ст. 68 КК України при призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65-67 КК України, враховує:

1) ступінь тяжкості вчиненого особою діяння;

2) ступінь здійснення злочинного наміру;

3) причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.

Ступінь здійснення злочинного наміру визначає, до якої стадії був доведений злочин - до стадії готування чи до стадії замаху.

За вчинення готування до злочину строк або розмір покарання не може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

За вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу

При призначенні покарання співучасникам суд, крім загальних засад, враховує:

характер та 2) ступінь участі кожного з них у вчинені злочину.

Характер участі - це та роль, яку співучасник виконував у спільно вчиненому злочині: виконавець, організатор, підбурювач, пособник. Більш суворе покарання призначається співучаснику, який поєднував дві і більше ролей при вчиненні злочину.

Ступінь участі - це фактичний внесок кожного із співучасників у вчинений об’єднаними зусиллями злочин. Ступінь участі в злочині означає інтенсивність дій співучасника.