Законодавець, формулюючи ознаки злочину в кримінально - правових нормах, класифікує всі склади злочину на певні види. В основу класифікації покладені конкретні критерії. В одному випадку таким критерієм може бути суспільна небезпека, в іншому - використовується критерій ознак об´єктивної сторони або специфічних ознак суб´єктів.

У науці кримінального права поділ складів злочину на види здійснюється на підставі трьох критеріїв: 1) ступінь суспільної небезпечності; 2) особливість конструкції; 3) за способом опису в законі.

І. За ступенем суспільної небезпечності склади злочинів поділяються на:

1) основний склад злочину - містить основні ознаки , характерні для вчинення злочину цього виду кожний раз, без обтяжуючих чи пом´якшуючих обставин і міститься в частині першій конкретної статті КК України;

2) кваліфікований склад злочину характеризується обтяжуючими обставинами, які підвищують ступінь суспільної небезпеки і, як правило, містяться в наступній, після основного складу злочину, частині кримінально- правової норми;

3) особливо кваліфікований склад злочину характеризується обставинами, що надають злочину особливої суспільної небезпечності;

4) привілейований склад злочину характеризується наявністю пом´якшуючими обставинами, що свідчать про менший ступінь суспільної небезпечності або діяння або самої особи, яка його вчинила.

II. За особливостями конструкції виділяють такі склади:

1) матеріальний склад злочину - у конструкцію даного складу злочину, в якості обов´язкових ознак входять діяння, наслідки і причинний зв´язок між суспільно небезпечним діянням та наслідками. Матеріальний склад злочину вважається закінченим за умови настання суспільно-небезпечних наслідків;

2) формальний склад злочину сконструйований таким чином, що наслідки не є обов´язковою ознакою даного складу злочину. Формальний склад злочину вважається закінченим з моменту вчинення суспільно небезпечного діяння, незалежно від настання чи ненастання наслідків;

3) усічений склад злочину - його можна вважати різновидом формального, момент закінчення даного виду складу злочину законодавцем переноситься на попередні стадії злочинної діяльності (готування або замаху).

III. За способом опису злочину в законі:

1) простий склад злочину містить описання ознаки одного суспільно небезпечного діяння, що посягає на один об´єкт (наприклад, ч. 1 ст. 115 КК України).

2) складним є склад злочину законодавча конструкція якого ускладнена будь-якими обставинами: склади з двома об´єктами (наприклад, розбій - ст. 187 КК України) із двома діями (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь - ст. 353 КК України), із двома формами вини (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, - ч. 2 ст. 121 КК України).