Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 3. Поняття й ознаки малозначного діяння, яке формально містить ознаки злочину

Наявність у діянні особи формальних, тобто чисто зовнішніх ознак складу злочину передбаченого законом, не завжди є підставою для визначення такого діяння злочинним. Ч.2 ст.11 КК України встановлює, що не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. Це положення конкретизує значення суспільної небезпечності як загальної ознаки злочину.

Умови застосування ч.2 ст. 11 КК України.

Згідно із визначенням, першою обов’язковою умовою застосування ч.2 ст.11 КК України є формальна наявність у вчиненому діянні ознак злочину, передбаченого КК України, тобто всіх тих об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характеризують певне діяння як злочин.

Другою умовою застосування цієї норми є те, що діяння, передбачене ч.2 ст.11 КК України, не містить тієї суспільної небезпеки, яка є типовою для злочину: не заподіює шкоди охоронюваним законом суспільним відносинам або заподіює їм явно очевидно незначну, мізерну шкоду.

Третьою правовою умовою застосування даної норми належить вважати суб’єктивну характеристику малозначного діяння, яке суб’єктивно не повинно бути спрямоване на заподіяння значної, істотної шкоди. Зазначимо, що усі необережні злочини в КК України сформульовані як злочини з матеріальним складом. ненастання відповідних суспільно небезпечних наслідків у необережному злочині означає відсутність складу злочину. У зв´язку з цим малозначне діяння не може бути необережним, воно завжди умисне.

Тільки сукупність цих умов дає можливість визнати діяння малозначним, тобто таким, що не є злочином. При встановленні в діянні ознак, передбачених ч. 2 ст. 11 КК України, справа підлягає закриттю за відсутністю складу злочину (п. 2 ст. 6 КПК України).

Малозначність діяння у зв’язку з відсутністю суспільної небезпеки не містить складу злочину, але може містити склад іншого правопорушення, наприклад, адміністративного чи дисциплінарного. У такому випадку до особи, яка його вчинила, можуть уживатися заходи адміністративного чи дисциплінарного впливу, які не є кримінальним покаранням.

Малозначне діяння потрібно відрізняти від діяння, яке не містить складу злочину. Відсутність будь-якої факультативної ознаки складу злочину, такої як спосіб, місце, час, знаряддя, обстановка вчинення злочину, якщо вони прямо передбачені у диспозиції статті є підставою для визнання такого діяння незлочинним, за відсутності складу злочину, але не на підставі ч.2 ст. 11 КК України.