Форми співучасті - це об´єднання співучасників, які різняться між собою за характером виконуваних ролей і за стійкістю суб´єктивних зв´язків між ними.

Співучасть може бути поділена на форми за об´єктивними і суб´єктивними ознаками.

За об´єктивними ознаками, тобто за тією роллю, яку виконує співучасник у злочині, розрізняють дві форми співучасті:

1) проста співучасть;

2) складна співучасть.

1. Проста співучасть має місце там, де всі співучасники є виконавцями злочину і з цього погляду всі вони виконують однорідні ролі.

2. Складна співучасть (співучасть з розподілом ролей) полягає в тому, що співучасники виконують різні ролі: один або кілька - виконавці, інші - пособники, підбурювачі і т.д.

За суб´єктивними ознаками, тобто за стійкістю суб´єктивних зв´язків, за стійкістю умислу ст. 28 КК України розрізняє вчинення злочину різними злочинними групами:

- вчинення злочину групою осіб;

- вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою;

- вчинення злочину організованою групою;

- вчинення злочину злочинною організацією.

1) . Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою (наприклад, зґвалтуванні ст. 152 КК України, хуліганстві - ст. 296 КК України).(ч.1 ст. 28 КК України)

2) . Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, коли його спільно вчинили декілька осіб (два або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб передбачено як кваліфікуючу ознаку в багатьох статтях КК (наприклад, у всіх корисливих злочинах проти власності). Якщо дана ознака прямо не передбачена в статті Особливої частини, то вона вважається обтяжуючою обставиною при призначенні покарання (п.2 ст. 67 КК України).(ч.2. ст. 28 КК України)

3) . Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. (ч.3 ст. 28 КК України)

Саме створення організованої групи являє собою готування до злочину, що планували вчинити її учасники (крім одного випадку, що передбачений у ст. 392 КК України (дії, що дезорганізують роботу виправних установ).

4) Злочин визнається вчиненим злочинною організацією,

якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб (п’ять і більше), члени чи структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп (ч. 4 ст.28 КК України).

Ознаки злочинної організації:

- злочинна організація - це організована група особливого роду, харакетризується більшим ступенем стійкості, згуртованості і рядом інших ознак;

- це зорганізованість дій для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, які передбачені в ст. 12 КК України.

Саме створення злочинної організації й участь у ній утворюють закінчений злочин, що тягне за собою відповідальність у випадках, прямо передбачених в Особливій частині КК (наприклад, участь у банді - ст. 257 КК України, створення або участь у терористичній організації чи групі - ст. 258КК України).