Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 1. Поняття та види стадій вчинення злочину

Суспільну небезпеку представляють не тільки закінчені злочини, але й попередні дії, що створюють загрозу об´єктам кримінально-правової охорони. Вчинення злочину це не миттєвий акт, а такий, що відбувається в певному проміжку часу, у зв´язку з цим акт вчинення злочину складається з певних етапів, стадій. Стадії вчинення злочину - це певні етапи його здійснення, які істотно різняться між собою за характером вчиненого діяння (дії або бездіяльності) і моментом його припинення.

У кримінальному праву передбачені такі стадії вчинення злочину: 1) готування до злочину; 2) замах на злочин; 3) закінчений злочин. Серед ознак стадій можна виділити такі:

1) стадії вчинення злочину можуть мати місце тільки при умисних злочинах, при чому вид умислу - прямий, оскільки таке злочинне діяння є цілеспрямованою і вольовою поведінкою особи, особа вчиняє діяння заради досягнення бажаного чи передбачуваного результату;

2) стадії різняться між собою за характером дій. При готуванні дія виражена меншим ступенем суспільної небезпеки, ніж при замаху на злочин;

3) головною ознакою, за якою розмежовують стадії, є момент припинення злочинного діяння. Говорити про стадії можна лише тоді, коли злочинна діяльність була припинена, присічена, перервана на якому-небудь етапі: на стадії готування чи замаху на злочин.

Готування і замах передбачені в ст. 14 і ст. 15 КК України, відповідно, вони утворюють попередню злочинну діяльність. Вони мають місце до закінчення злочину і відбуваються для його вчинення. Що ж стосується закінчених злочинів, то їх ознаки описані в диспозиціях Особливої частини КК України, в яких визначені умисні злочини.

Отже, стадії вчинення злочину - це етапи вчинення умисного злочину, які істотно різняться між собою ступенем реалізації умислу.