Ст. 20 КК України передбачає, що підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину через психічний розлад повною мірою не здатна усвідомлювати свої дії або керувати ними.

Це означає: 1) обмежена осудність пов’язана з наявністю у суб’єкта певного психічного розладу, психічної аномалії; 2) внаслідок цього психічного стану особа не повною мірою здатна усвідомлювати свої дії. Але, на відміну від неосудної особи, здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними не виключається в повній мірі; 3) обмежена осудність не виключає осудності як обов’язкової ознаки суб’єкта, а отже, не виключає кримінальної відповідальності; 4) обмежена осудність враховується судом при призначенні покарання і є підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.