Кримінальне право України (Загальна частина)

§ 2. Обставини, які пом’якшують або обтяжують покарання

Під обставинами, які пом’якшують або обтяжують покарання, слід розуміти певні чинники, що стосуються особи винного і вчиненого ним злочину, які відповідно зменшують або підвищують суспільну небезпечність злочину і злочинця, отже, і ступінь його відповідальності:

Обставини, які пом’якшують та обтяжують, мають велике значення при призначенні покарання.

До пом’якшуючих обставин належать:

1) з´явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;

2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;

2-1) надання медичної або іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину;

3) вчинення злочину неповнолітнім;

4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;

5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;

6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;

7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;

8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності;

9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом

Так, врахування обставин, які пом’якшують покарання, дають можливість суду в межах санкції статті закону:

1) призначити менш суворе покарання в порівнянні з розміром покарання, яке могло бути призначене, якби дані обставини були відсутніми;

2) при альтернативній санкції призначити менш суворе покарання.

3) тільки за наявності декількох обставин, що пом’якшують покарання може бути призначено винному покарання більш м’яке, ніж передбачено законом (ст. 69 КК України).

Перелік передбачених законом обставин, які пом’якшують покарання, не є вичерпним, що дає суду можливість враховувати як обставини, що пом’якшують, і такі, що в законі прямо не зазначені.

Перелік же обставин, які обтяжують покарання є вичерпним і розширенню не підлягає.

При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують,

визнаються:

1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;

2) вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28 КК України);

3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;

4) вчинення злочину у зв´язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов´язку;

5) тяжкі наслідки, завдані злочином;

6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;

7) вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;

9) вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;

10) вчинення злочину з особливою жорстокістю;

11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;

12) вчинення злочину загально небезпечним способом;

13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп´яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

Наявність обтяжуючих обставин впливає на призначення покарання і може виражатись в наступному:

- за наявності в законі альтернативної санкції обирається більш суворий вид покарання;

- при відносно визначеній санкції обирається покарання ближче до максимальної межі або таке, що дорівнює їй;

- за наявності в санкції факультативних додаткових покарань вони застосовуються до винного;

- за наявності обтяжуючих обставин не повинно застосовуватись призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК).