Відповідно до статі 34 КК, рецидивом називають вчинення нового умисного злочину особою, яка мала судимість за умисний злочин.

Рецидив - це повторність злочинів, пов’язана із засудженням за попередній злочин, тому йому властиві ознаки, характерні для повторності:

1) рецидив має місце там, де особою вчинено два або більше самостійних і тільки умисних злочини;

2) при рецидиві кожен з вчинених злочинів утворює собою

одиничний злочин;

3) злочини, що створюють рецидив, обов’язково віддалені один від одного певним проміжком часу;

4) факт судимості ( протягом строку покарання, а в ряді випадків і протягом певного проміжку часу після відбуття покарання, існує судимість як певний правовий стан).

Види рецидиву злочинів.

Залежно від характеру злочинів, що входять у рецидив, він поділяється на два види:

загальний рецидив;

спеціальний рецидив.

Загальний рецидив - це такий рецидив, до якого входять різнорідні злочини, тобто не тотожні за родовим або безпосереднім об’єктом. Особа, маючи судимість за крадіжку, вчиняє хуліганство.

Спеціальним називають рецидив, до якого входять тотожні або однорідні злочини. Наприклад, особа, раніше засуджена за хуліганство, знову вчиняє хуліганство або, маючи судимість за крадіжку, вчиняє вимагання або шахрайство.

Залежно від кількості судимостей рецидив поділяється на два види:

простий ( коли особа має дві судимості );

складний ( при якому особа має три і більше судимості ).

За ступенем суспільної небезпечності виділяють пенітенціарний рецидив і рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів.

Пенітенціарний рецидив має місце там, де особа, яка була засуджена до позбавлення волі, знову вчиняє протягом строку судимості новий злочин, за який знову засуджується до позбавлення волі. Даний вид рецидиву має значення при вирішенні питання про умовно-дострокове звільнення. Так, якщо для умовно-дострокового звільнення потрібно відбуття не менше половини строку покарання призначеного вироком, то при пенітенціарному рецидиві - не менше двох третин цього строку.

Рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів - це рецидив, при якому особа, маючи судимість за один з таких злочинів, знову вчиняє, незалежно від їх послідовності, новий такий же злочин. Наприклад, особа, яка була раніше засуджена бандитизм, і знову, до погашення судимості, засуджена за бандитизм або розбій.

Рецидив особливо тяжких злочинів при сукупності вироків дає можливість призначити остаточне покарання в межах 25 років позбавлення волі.