Кримінологія: Загальна та Особлива частини

Література до Особливої частини

1. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом в Україні: соціально-правове і кримінологічне дослідження: монографія/ В.В. Голіна. – Х.: Регіон-Інформ, 2004. – 212с.

2. Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання: монографія/ Б.М. Головкін. – Х.: Право, 2011. – 432с.

3. Даньшин І.М. Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис)/ І.М. Даньшин. – Х.: Акта, 2002. – 147с.

4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн./ А.П. Закалюк. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – кн.. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих злочинів. – 2007. – 712с.

5. Курс кримінології: Особлива частина: підручник: у 2 кн./ М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін..; за заг. ред.. О.М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480с.

6. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: монографія/ В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін..; за заг. ред. В.В. Голіни та В.П. Ємельянова. – Х.: Право, 2006. – 292с.

7. Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі: монографія/С.Ю. Лукашевич. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 104с.