Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§2. Причини та умови професійної злочинності

Причинами та умовами виступають криміногенні явища різного рівня, направленості і змісту.

На загальносоціальномурівні слід виділяти передусім такі з них:

- гострі економічні, політичні, соціальні суперечності в країні;

- глибока морально-духовна криза суспільства, деформація ціннісних орієнтацій у підлітково-молодіжному середовищі;

- тривале навколокризове становище державних фінансів, зменшення можливостей для легального заробітку, «поляризація» населення за рівнем доходів;

- поширення випадків, коли покращення достатку громадян здійснюється лише шляхом неправомірної діяльності в розріз із загальносуспільною тенденцією суспільного добробуту;

- тривале замовчування про наявність існування професійної злочинності, що сприяло її непоміченому подальшому розвитку;

- недостатній контроль за міграційними процесами в країні;

- недооцінювання державою підвищеної суспільної небезпеки професійної злочинності.

Перелічені чинники призводять до небажаного і неконтрольованого зростання рівня професійної злочинності.

Що ж стосується безпосередніх причин, які обумовлюють високий ступінь готовності вести злочинний промисел, то серед них слід назвати такі обставини:

- наявність у структурі свідомості деяких людей таких якостей, як користолюбство, зажерливість, намір обманути інших, поживитися за чужий рахунок;

- зниження загального рівня культури населення, анулювання поглядів на цінності морального характеру, насадження культу сили і грошей;

- проникнення кримінальної субкультури в мистецтво, літературу, мову;

- давня наявність злочинних традицій і звичаїв, що передаються злочинцями із покоління в покоління;

- розповсюдження ореолу злочинної романтики та переконання втому, що кримінальної відповідальності можна уникнути, якщо оволодіти певними навичками та матеріальним статком;

- криміналізація та «тінізація» приватного бізнесу;

- навантаження суспільства великою кількістю неформальних груп асоціального спрямування;

- надмірне негативне навантаження суспільства інформацією про способи вчинення злочинів і злочинну діяльність (по суті, навчання молоді злочинному способу життя через мережу інтернет, телебачення тощо);

- поява останніми роками значної кількості безпритульних дітей (їх спосіб життя відкриває шлях у злочинний світ).

Сприяють існуванню професійної злочинності деякі умови. Це:

- незадовільна робота слідчих органів у справі своєчасного розкриття злочинів, вчинюваних професійними злочинцями;

- ліквідація спеціалізованих оперативних підрозділів, що існували раніше, співробітники яких мали значний досвід у розкритті професійних злочинів;

- недосконалість кримінального, кримінально-процесуального і кримінально-виконавчого законодавства (зокрема, в питаннях посилення, індивідуалізації покарань до злочинних професіоналів, врахування систематичності діяльності, посилення принципу публічності в процедурі порушення кримінального провадження, цілеспрямованого розподілу та ізоляції кримінальних професіоналів);

- відсутність в офіційній кримінально-правовій літературі необхідних відомостей про професійну злочинність;

- суттєві недоліки в діяльності адміністрацій місць позбавлення волі з проведення індивідуальної роботи із засудженими, ізоляції кримінальних авторитетів, припинення спроб з їхнього боку залучати до своїх лав інших засуджених (особливо молодих) з метою передавання їм своїх злочинних знань та умінь; загальне послаблення вимог щодо дотримання режиму відбування покарання, яке інколи переходить розумні межі (відомо, що засуджені вільно користуються інтернетом, створюють спеціальні форуми, на яких обговорюють «нагальні» питання, такі як переведення засуджених із колонії в колонію, та ін..);

- відсутність державних комплексних програм запобігання професійній злочинності.