Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§3. Причини та умови організованої злочинності

Причини виникнення й існування організованої злочинності в Україні багато в чому пов’язані з функціонуванням політичної системи, життєдіяльністю самої держави. Чим більше суперечностей у цій сфері, тим більше можливостей для розвитку організованої злочинності. Україна до цього часу є перехідним (трансформаційним) суспільством, якому притамані політичні потрясіння, нестабільні економічні відносини, соціальні протиріччя. Відсутність політичної волі до вирішення складних державних проблем, зокрема й проблеми протидії організованій злочинності, криміналізація політичних відносин, погіршення економічної свободи, відсутність для политичної опозиції можливостей відповідально впливати на ситуацію у різних сферах життєдіяльності суспільства, – ось деякі загальні чинники, що підживлюють організовану злочинність.

Розвитку організованої злочинності, насамперед, сприяє криміналізації різних сфер економіки. Значною мірою ринкові економічні відносини в Україні підміняються неекономічним суперництвом корпоративно-бюрократичних структур (кланів). Падіння життєвого рівня більшості громадян, безробіття в легальному секторі економіки, об´єктивно розширює ресурсну базу організованої злочинності, підвищує "соціальну значимість" лідерів злочинних співтовариств, здатних організувати життєдіяльність тієї частини громадян, які втратили роботу, надаючи їм можливість злочинним шляхом діставати кошти для існування в умовах кризи економіки та паралічу державних структур.

Тіньова економічна діяльність є основою розвитку організованої злочинності. Вона передбачає існування виробництва, споживання, обміну ірозподілу матеріальних благ ікоштів, які не враховуються офіційною статистикою іне контролюються суспільством. Неврегульованість багатьох цивільно-правових відносин, нестабільність і суперечливість митного, податкового, іншого законодавства, що регламентує різні відносини в економічній сфері, використовується в інтересах представників організованої злочинності.

Завдяки існуванню системної корупції в нашій країні, з кожним роком все більше чиновників різного рівня залучаються в організовану злочинну діяльність. Відсутність прозорості і підзвітності громаді є тим негативним чинником, який заважає впровадити дієвий соціальний контроль за їх діями.

Велике значення мають і морально-психологічні чинники. Серед громадян панують настрої скептицизму, зневіри, незахищеності й страху перед злочинцями. Вони підживлюються деякими ЗМІ, які пропагують цінності злочинного світу, зосереджені на показі жорстокості, насилля, задовольняють примітивні людські потреби.

І нарешті, в країні існують певні умови, що об’єктивно сприяють вчиненню організованих злочинів, асаме: нереформованість системи кримінальної юстиції, незабезпечення принципу невідворотності покарання, прийняття нормативних актів, норми яких суперечать одна одній, що створює сприятливі можливості для організованої злочинної діяльності.

Норми кримінального і кримінально-процесуального кодексів України щодо організованої злочинності відстають від змін, які вже відбулись і відбуваються в цьому явищі. Недофінансована правоохоронна система, яка послабленна відтоком професіоналів, кардинально нереформована за більше ніж 23 роки існування незалежної держави, неспроможна адекватно відповідати на виклики злочинного світу. Не допомагає ефективній діяльності державних органів і відсутність спеціального законодавства протидії організованій злочинності, яке засвідчило свою результативність в таких країнах як Італія, США, Велика Британія. До останнього часу не було адекватного нормативного врегулювання, в першу чергу, забезпечення безпеки учасників процесів у справах про організовану злочинність (свідків, потерпілих, експертів, а також самих суддів). Їх незахищеність від фізичного впливу часто руйнувала доказову базу, що призводило до закриття кримінальних справ.

Слід наголосити, що в новому Кримінальному процесуальному кодексі України 2013 р. було враховано багато ефективних механізмів, які застосовуються в зарубіжних країнах і надають більші можливості для ефективного розслідування заплутаних злочинів. Однак, зрозуміло, що потрібен час для ознайомлення з новелами, напрацюванням нових методик, бажання працювати згідно вимог сучасного життя, що потребує підготовлених кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Новий етап розвитку української держави кардинально змінив деякі з криміногенних факторів сьогодення. Однак внаслідок зовнішньої військової агресії РФ, незаконній анексії автономної республіки Крим, виникла низка нових обставин, які обумовлюють погіршення криміногенної ситуації.