Кримінологія: Загальна та Особлива частини

§ 2. Причини та умови злочинів, пов’язаних з наркоманією

З природи наркоманії випливає йрозуміння причин та умов злочинів, пов’язаних знею. На індивідуальному рівні співвідношення чинників соціального та біологічного походження може схилятися убік останніх. Але біологічні чинники наркоманії найчастіше відіграють визначальну роль лише стосовно осіб найнижчої ієрархічної ланки, які здебільшого єбезпосередніми споживачами наркотичних речовин ізаймаються збутом такої «продукції» заради задоволення власних потреб наркотичної залежності. Дія біологічного чинника виявляється як усоматично обумовленої схильності до швидкого звикання до наркотиків, так ів особливостях психоемоційної сфери, які виявляються унездоланній потребі особи до «гострих» відчуттів, «творчого натхнення» тощо. Але все жнаявність таких біологічних передумов може бути компенсована відповідним виховним впливом чи кваліфікованою медичною допомогою, тому соціальний чинник навіть за таких умов відіграє значну роль. Стосовно осіб середньої та найвищої ієрархічних сходинок домінування соціального чинника не викликає сумніву, оскільки наркобізнес вважають одним із найприбутковіших.

Наркоманія визнана соціальною хворобою. Іякщо вона існує інабуває поширення, слід звернути увагу на функціонування основних соціальних інститутів, від яких залежить життєздатність та стабільність даного соціуму. На рівні суспільства сприяти виникненню, існуванню, розповсюдженню та самовідтворенню злочинності, пов’язаної знаркоманією, можуть не тільки соціально негативні фактори, ай брак уваги до окремих сфер суспільного життя, соціальних інститутів, які не отримують від держави належної підтримки, через що вони припиняють виконання суспільно корисних функцій, що спричиняє руйнівний вплив на соціум. Так, наприклад, якщо інститут освіти не виконує освітньо-виховної функції, суспільство поповнюється особами засоціальними та навіть антисоціальними настановами.

За масштабами дії чинники наркоманії іпов’язаної знею злочинності можна розподілити на: чинники первинної соціалізації особи— сім’я, найближче оточення, школа; чинники подальшої соціалізації— вищі навчальні заклади, трудовий колектив; чинники на державному рівні— проблеми суспільства вмежах країни та чинники світового масштабу, які можуть бути дуже впливовими.

За змістом чинники можна розподілити на нормативно-правові, організаційні, науково-технічні, атакож чинники просвітницько-виховного та медичного характеру. Відповідно до вирішення існуючих уперелічених сферах проблем має бути побудована йсистема запобіжних заходів цього різновиду злочинності.